Näytä osaamisesi ja taitosi näyttötutkinnot avulla

Lukijat ovat kyselleet eri ammateista, joihin voi pätevöityä näyttötutkinnon avulla, ja muutenkin vähän tarkemmin näyttötutkintokäytännöstä. Näyttötutkinto voisi tarjota maahanmuuttajille, joilla on jo Venäjällä saatua koulutusta ja työkokemusta, mahdollisuuden saada suomalainen tutkintotodistus ja siten työllistyä helpommin.

Kiitos mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta kysymyksestä!

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tapa suorittaa tutkinto. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen vai muun toiminnan kautta. Näin henkilön ammatillinen osaaminen voidaan kansallisesti ja laadullisesti tunnustaa näyttötutkinnon avulla, vaikka koulutus ja osaaminen olisi saatu muualla kuin Suomessa, esim. Venäjällä. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. Erityisesti maahanmuuttajien osalta näyttötutkinto on osoittanut hyväksi väyläksi todentaa osaaminen.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Näyttötutkintojärjestelmä on ollut Suomessa käytössä jo vuodesta 1994. Viimeksi ammatillista aikuiskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön tehtiin muutoksia vuoden 2010 alusta. Vuosittain yli 33 000 ihmistä suorittaa tutkinnon kokonaan, ja yli 16 000 tekee osatutkinnon.

Näyttötutkinnon avulla voi suorittaa hyvin monenlaisia tutkintoja. Suosituimpia tutkintoja ovat vuosien varrella olleet merkonomi ja lähihoitaja sekä johtamisen ja myynnin erikoisammattitutkinnot. Vuonna 2011 on tutkintorakenteessa yhteensä 371 ammatillista tutkintoa, joista ammatillisia perustutkintoja oli 52, ammattitutkintoja 189 ja erikoisammattitutkintoja 130. Näyttötutkintojen perusteet löytyvät Internetistä www.oph.fi/nayttotutkinnot.

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat:

1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen (esimerkiksi SAK:n tai ammattiliittojen edustajat) ja opettajien tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa

2. tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta

3. tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa

4. henkilökohtaistaminen.

Lisätietoja saa esimerkiksi TE-toimistoista ja ammatillisista oppilaitoksista. Kannustan kaikkia Mosaiikki-lehden lukijoita tutustumaan näyttötutkintojen tuomiin mahdollisuuksiin. Sen avulla voi lisätä osaamistaan ja saada Suomessa hyväksytty tutkintotodistus. Näin se parantaa huomattavasti työllistymismahdollisuuksia.

Ahti Ruoppila, aluejohtaja,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
ahti.ruoppila@sak.fi

Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика