2017 |  2016 |  2015 |  2014
2013 |  2012 |  2011 |  2010
2009 |  2008 |  2007 | 


№ 7-8 (129-130)


№ 5-6 (127-128)


№ 3-4 (125-126)


№ 1-2 (123-124)

№ 5-6 ( 127-128 ) 2017TOIMITUKSELTA

Hei, rakkaat lukijat!

Tänä vuonna ohivilahtanut kesä oli karu: suomalaiselta taivaalta satoi paljon vettä ja tuuli kylmästi. Kylmästä kesästä huolimatta mielenkiintoiset tapahtumat ja uudet kohtaamiset ilahduttivat mieltä. Yhdistyksemme kutsuttiin Venäläinen maailma (Russki mir) -säätiön vuosijuhlaan ja osallistuimme V Kansainvälisille ulkomailla toimivien median edustajien foorumiin teemalla It’s Time for Moscow, missä saatiin runsaasti hyödyllistä tietoa Moskovassa toimivien organisaatioiden tekemästä työstä, muun muassa A. Solženitsynille nimetyn Venäjä ulkomailla -talon toiminnasta sekä A. Puškinille nimetyn Valtiollisen venäjän kielen instituutin tekemästä työstä sekä saimme tietää Presidentin Avustussäätiöstä ja teimme haastattelun sen pääjohtaja Ilya Chukalinista. Saimme tietää, että Säätiö jakaa avustuksia, joita voi hakea myös ulkomailla toimivat venäläiset kansalaisjärjestöt, jos järjestöllä on yhteistyökumppani Venäjällä, joka toimii päähakijana.

Sanalla sanoen, kesän aikana olemme onnistuneet keräämään lehtemme lukijoille mielenkiintoisia ja hyödyllisiä artikkeleita, joita julkaisemme vähitellen, tästä numerosta lähtien, Moskovan kaupunginhallituksen Ulkoisten taloudellisten ja kansainvälisten suhteiden osaston tuella.

Lehtiemme pääsuunta säilyy kuitenkin muuttumattomana. Me, niin kuin ennenkin, jatkamme lukijoidemme tutustuttamista jokapäiväiseen elämään Suomessa ja pyrimme julkaisemaan lehdessämme monipuolisesti tietoa. Kerromme mm. uusista suomalaisista säädöksistä ja laeista. Oikeusasioihin liittyvät jutut ovat muuten olleet todella kysyttyjä. Tämä selvisi kyselystä, jonka teimme elokuussa kaupungeissa, joissa lehtiämme ilmestyy. Kyselyyn ottivat osaa eri-ikäiset venäjänkieliset maahanmuuttajat. Kaikki he mainitsivat Mosaiikki-lehdissä julkaistavien oikeusasioihin liittyvien juttujen tärkeyden, ja erityisesti ne jutut, jotka käsittelevät eläkelakeja, KELA: n uusia muutoksia, sekä artikkelit, jotka käsittelevät työelämään ja perheeseen liittyviä oikeuksia. Melkein kaikki kyselyyn osallistujat olivat samaa mieltä: Suomessa vain Mosaiikki-lehdissä annetaan ihmisille oikeusasioihin liittyviä tietoja kahdella kielellä — suomeksi ja venäjäksi, ja se on todella tärkeää venäjänkielisille maahanmuuttajille, erityisesti niille, jotka osaavat huonosti suomen kieltä. On tietenkin aina mukava saada työstämme tällaista palautetta — olemme hyödyksi ja autamme ihmisiä. Kyselyn loppuraportti lähetetään myöhemmin Moskovaan, Säätiölle, joka tukee ja suojelee ulkomailla asuvien venäläisten oikeuksia. Tämä nimenomainen Säätiö antaa meille avustusta Mosaiikki-lehdissä ja nettisivuilla julkaistuihin oikeusasioihin liittyviin juttuihin. Toivomme, että tutustuessaan lukijoiden vastauksiin, Säätiö tukee työtämme myös seuraavana vuonna.

Lukijamme ovat luultavasti huomanneet, miten paljon muutoksia on tapahtunut ja tapahtuu lähiaikoina Suomessa: lähes kaikkien virastojen työ on siirtynyt Internetiin, ja tapahtuu hankalia muutoksia, joita emme vielä ymmärrä. Ihmiset, etenkin iäkkäät, ovat huolissaan ja tekevät toimituksellemme kysymyksiä, joihin emme aina osaa antaa vastauksia. Jotta voisimme itse ymmärtää asioita ja olla selvillä, millaisia muutoksia meitä odottaa Keski-Suomessa lähitulevaisuudessa, ja millainen rooli järjestöille annetaan näissä muutoksissa, yhdistyksemme Mosaiikki ry osallistuu muiden järjestöjen kanssa Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeeseen. Roolimme tässä hankkeessa on tiedotuksellinen. Me suunnittelemme julkaisevamme Mosaiikki-lehdissä juttuja tärkeistä ja hyödyllisistä muutoksiin liittyvistä tiedoista, joita saamme tietoomme, ja jotka Keski-Suomea ja sen asukkaita tulee odottamaan tulevaisuudessa. Tätä hanketta rahoittaa STEA, joka on myös päärahoittajana venäjänkielisille maahanmuuttajille suunnatussa MaMu-Media-tiedotustoiminnassamme.

Näin ollen vuoden loppua kohti teitä, rakkaat lukijat, odottaa Mosaiikki-lehdissä uusia mielenkiintoisia artikkeleita ja niinpä lopuksi jää vain sanottavaksi: toivotamme kaikille hyvää syksyä ja hyödyllisiä ja mielenkiintoisia lukuhetkiä!


Kunnioittavasti, Tatjana Doultseva,
Mosaiikki-lehden päätoimittaja

Suomennos: Maria Lepistö

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика