Kaikkien Burman Kansallisuuksien Sosiaalisen Yhdistyksen Perustietokonekurssi

Kesäkuussa 2008 Jyväskylässä pidettiin Suomessa asuville Burman kansallisuutta oleville maahanmuuttajille Basic Tietokonekurssi. Kurssi järjestettiin Kaikkien Burman Kansallisuuksien Sosiaalisen Yhdistyksen (ABNSA) toimesta.

TIETOKONEKURSSIN TARKOITUS
ABNSAn näkemyksen mukaan Burman kansallisuutta olevien on hyödyllistä tietää, miten tietokonetta käytetään. Vaikka on olemassa suomenkielisiä tietokonekursseja, useimmilla burmalaisilla on vaikeuksia suomen kielen kanssa. Tämän takia ABNSA on järjestänyt tämäntapaisen kurssin, jossa opetuskielenä oli burman kieli.

Burmalaisille opetettiin tietokoneen ja Internetin käytön alkeita - miten lähetetään sähköpostia, miten käytetään verkkopankkiyhteyksiä ja muita tietokoneen käyttöön liittyviä perusasioita sekä myös tutustuttiin laskutusjärjestelmiin.

TIETOKONEKURSSILLA  AVUSTAVAT HENKILÖT
Koska Jyväskylässä asuvat burmalaiset valittivat, etteivät he osaa tehokkaasti käyttää omia tietokoneitaan, ABNSA päätti aloittaa tietokonekurssin jäsenillensä. He neuvottelivat Palapeli-projektin kanssa ja saivat sieltä paikan kurssin pitämiselle. Maahanmuuttajapalvelut avustivat heitä tarpeellisten paperien saamisessa. Eräs ABNSAn jäsenistä, Min Min, toimi kurssin opettajana.

Koska tilaa ja tietokoneita oli rajoitetusti, jouduimme rajoittamaan tarkasti osallistujien määrän ja kurssiajan. Kurssin aikana opetus oli systemaattista.

KURSSIN AJANKOHTA JA KURSSILLE OSALLISTUVAT
Tietokonekurssi alkoi 3. päivänä kesäkuuta 2008 ja oppitunteja oli 2 kertaa viikossa, yhteensä 5 viikon ajan. Ryhmässä oli 14 oppilasta.

Tietokonekurssin menestyksellisen aloituksen jälkeen ABNSA oli järjestänyt burmalaisen koulun burmalaisille lapsille kesäajaksi.

Saadaksesi lisää tietoa Burman kansallisuuksista ja heidän toiminnastaan voit vierailla ABSNAn Internet-sivustoilla (http://www.abnsa.fi). Sivustot on kirjoitettu burman, englannin ja suomen kielillä.

Teksti: Ko Lin

Käännös: Keski-Suomen tulkkikeskus

Tulostusversio