Punainen Risti etsii sodassa tai onnettomuudessa kadonneita

Yhdeksänvuotias Samuel oli koulussa, kun sotilaat tuhosivat perheen kodin. Poika etsi vanhempiaan mutta turhaan. Sedän avulla hän pääsi sodan jaloista pakoon Suomeen. Punaisen Ristin henkilötiedustelun avulla hän sai ensin yhteyden kaukaiseen sukulaiseen ja sitten äitiin, joka löytyi Kanadasta.

Sota ja suuret luonnononnettomuudet ajavat perheitä hajalleen. Tuskallisinta ihmiselle on epätietoisuus läheisten kohtalosta. Mitä heille on tapahtunut?

Punainen Risti tarjoaa helpotusta epätietoisuuteen auttamalla erilleen joutuneita perheenjäseniä löytämään toisensa ja pitämään keskenään yhteyttä.

Sota-alueilla työtä johtaa Punaisen Ristin kansainvälinen komitea. Se tekee vuosittain noin 10 000 uutta henkilötiedusteluaja välittää yli 500 000 viestiä.

Perheiden yhdistämiseen ja viestien välittämiseen osallistuvat kaikki 186 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallista yhdistystä. Suomen Punainen Risti on osa tätä maailmanlaajuista verkostoa.

Kymmeniä tiedusteluja ja viestejä Suomesta
Samuelin tapaus on yksi niistä onnellisesti päättyneistä tapauksista, joita Suomen Punainen Risti on ryhtynyt selvittämään.

- Teemme vuosittain noin 150 henkilötiedustelua yli 30 maahan, suunnittelija Aki Väilä kertoo. Kaikkiin tiedusteluihin ei tule onnellista tai edes lopullista tietoa. Omaistaan etsivälle ihmiselle mikä tahansa tieto on kuitenkin parempi kuin epätietoisuus.

- Sotaa käyvistä maista on vaikea löytää kadonneita, koska normaalit yhteydet, posti ja puhelin eivät toimi. Kärsivällinen pitää olla. Yhteyden rakentaminen perheenjäsenten kesken vaatii paljon työtä ja aikaa. Vuosi ja enemmänkin voi kulua, ennen kuin vastausta tulee.

Eniten henkilötiedusteluja on viime aikoina suuntautunut Afganistaniin, Irakiin, Iraniin ja Somaliaan.

- Viestit puolestaan kulkevat eniten Suomen ja Afganistanin, Somalian, Angolan ja Kongon välillä. Viime vuonna välitimme 71 viestiä. Viesteistä 33 tuli tännepäin.

- Joitain tiedusteluja olemme tehneet myös Venäjälle, ne ovat koskeneet toisen maailmansodan aikana kadonneita omaisia, Aki Väilä kertoo.

Henkilötiedustelu tehdään lomakkeella
Henkilötiedustelunvoi tehdä omainen, hänen huoltajansa tai edustajansa. Punaisen Ristin henkilötiedustelulomakkeessa kysytään muun muassa etsittävän henkilötiedot ja viimeinen tunnettu osoite.

Suomen Punainen Risti lähettää täytetyn lomakkeen sen maan Punaiseen Ristiin tai Punaiseen Puolikuuhun, jossa kadonnutta etsitään. Palvelu on luottamuksellista, eikä etsittävän henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille. Paikallinen Punainen Risti saattaa kuitenkin etsiä henkilöitä esimerkiksi virallisista rekistereistä.

Kun kadonnut löytyy, hän voi itse päättää, saako Punainen Risti ilmoittaa hänen osoitteensa omaisille.

Vaikka etsintä ei tuottaisi tuloksia, etsittävän henkilötiedot jäävät Punaisen Ristin tietokantaan. Jos uutta tietoa ilmaantuu, etsintä aloitetaan uudestaan. 

Viesti kertoo vain perheen kuulumisia
Punainen Risti auttaa perheenjäseniä myös pitämään yhteyttä toisiinsa, kun normaali posti- tai teletietoliikenne ei sodan tai onnettomuuden vuoksi toimi. Viestejä voidaan välittää niin kauan, kunnes tavanomaiset yhteydet toimivat.

Valmiille lomakkeelle kirjoitettuun viestiin saa kirjoittaa vain henkilökohtaisia tai perheen kuulumisia – politikointi on kiellettyä. Viestiin voi liittää valokuvia, mutta ei esimerkiksi rahaa tai lääkkeitä.

Punainen Risti vie viestit eteenpäin oman verkostonsa kautta. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, Punainen Risti palauttaa viestin lähettäjälle. Lomakkeeseen merkitään syy, miksi vastaanottajaa ei tavoitettu.

Tietotekniikka apuna
Punainen Risti tallentaa sodan uhreista eri puolilla maailmaa keräämänsä tiedot tietokantoihin. Laajimmat tietokannat koskevat Ruandaa ja Balkania.
Komitea ylläpitää perheenyhdistämisen apuna myös nettisivuja (Family Links), joiden kautta on mahdollisuus etsiä kadonneita perheenjäseniä. Sinne voi kirjata omat yhteystietonsa ja etsittävien henkilöiden nimet. Sivusto löytyy osoitteesta

www.familylinks.icrc.org

Kadonneiden ja etsittävien ihmisten nimilistoja julkaistaan myös esimerkiksi pakolaisleireillä, sanomalehdissä ja radiossa.

Punaisen Ristin työ perheenjäsenten yhteyksien palauttamiseksi perustuu Geneven sopimuksiin ja niiden lisäpöytäkirjoihin.

Lisätietoja henkilötiedustelusta ja viesteistä saa Suomen Punaisen Ristin nettisivuilta:

www.redcross.fi

Aki Väilä
SPR, henkilötiedustelut
Aineiston lähetti Hilma Bukareva,Tampere

Tulostusversio