Pakolaisten vastaanotto Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki on tehnyt kiintiöpakolaisten vastaanottosopimuksen TE – keskuksen kanssa ensimmäisten kuntien joukossa vuonna 1990, jolloin pakolaisia alettiin sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Pakolaisen vastaanottosopimukseen kuuluu vuosittain 50 pakolaisen vastaanotto kaupunkiin sekä lisäksi heidän perheenjäsenensä. Perheenjäsenellä tarkoitetaan perheenyhdistämisohjelman mukaisia henkilöitä, jotka voivat olla puolisoita tai alaikäisiä naimattomia lapsia. Kiintiöpakolaiset saavat kuntapaikan ja ovat siten oikeutettuja samoihin palveluihin kuin kuka tahansa kuntalainen. Kuntapaikan voi saada myös myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat.

Jyväskylä on ottanut vastaan yhteensä noin 1100 pakolaista, joista lähes kolmannes on muuttanut pois, lähinnä pääkaupunkiseudulle ja Turun ympäristöön. Suurimmat syyt muuttoon ovat sukulaissuhteet tai oma etninen yhteisö ja työn tai opiskelupaikan löytyminen muualta. Lähes puolet Jyväskylän vastaanottamista pakolaisista on Iranin alueelta tulleita henkilöitä, joista huomattava osa on saanut Suomen kansalaisuuden. Toiseksi suurin ryhmä ovat afgaanit.

Maailman tilanne näkyy työssämme välittömästi siten, että YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tarjoaa kriisialueilta lähteneitä kolmansiin maihin sijoitettavia pakolaisia Suomelle. Toisaalta maailmalla tapahtuvat kriisit näkyvät täällä olevien pakoalisten huolena sukulaisten ja tuttavien turvallisuudesta. Suomen pakolaiskiintiössä otettavat henkilöt ovat kaikki saaneet UNHCR:n pakolaisstatuksen ja Suomen viranomaiset ovat hyväksyneet heidät tänne haastattelemalla heitä lisäksi henkilökohtaisesti. Lisäksi tänne otetaan pieni ryhmä hätätapauksia, jotka ovat esimerkiksi kiireellisen hoidon tarpeessa.

Tänä vuonna Suomen 750 henkilön pakolaiskiintiöstä lähes puolet on myanmarilaisia entisestä Burmasta. He ovat asuneet kauan Pohjois-Thaimaassa pakolaisleirillä. Heistä osa tulee myös Jyväskylään. Toinen virkamiesdelegaation valintamatka oli Turkkiin, josta valittiin lähinnä Iranin alueelta tulleita henkilöitä. Viime vuonna ministeriöiden oli poikkeuksellisen vaikea tehdä päätös kiintiöpakolaisista, joten osa kiintiöstä jäi täyttämättä. Tämän takia Suomi ottaa tavallista enemmän hätätapauksia, joiden lähtömaa on esim. Kongo, Liberia ja Tsetsenia.

Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalveluiden tehtävä on pakolaisten ensimmäisten vuosien psykososiaalinen työ ja palvelujärjestelmiin perehdyttäminen. Teemme myös kotouttamissuunnitelmat työvoiman ulkopuolisille henkilöille, kuten nuorille ja vanhuksille. Pakolaiset ovat maahanmuuttajapalveluiden asiakkaana kolme vuotta ennen siirtymistä kaikille suunnattuihin sosiaalityön aluepalveluihin.

Kati Turtiainen
Johtaja / Director
Maahanmuuttajapalvelut / Immigrant Services
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Jyväskylän kaupunki / City of Jyväskylä
Puistokatu 2C, 40100 Jyväskylä (8.hissitaso)

Tulostusversio