Suomen ja Afganistanin välinen dialogi -seminaari

Suomi on tukenut Afganistanin demokratiaa ainutlaatuisella koulutushankkeella, jossa afganistanilaiset kansanedustajat tutustuivat käytännössä lainsäädäntöprosessiin.
27. maaliskuutta 2008 Helsingissä pidettiin  Suomen ja Afganistanin välinen dialogi -seminaari, johon osallistui seitsemän Afganistanin eduskunnan edustajaa, Suomen eduskunnan edustaja, Suomen ulkoministeriön edustaja, kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön järjestäjiä ja Afganistanista Suomeen muuttaneita afganistanilaisia, jotka tulivat seminaariin Nokialta, Vantaalta, Helsingistä, Espoosta, Jyväskylästä, Hyvinkäältä ja Tampereelta.

Seminaari pidettiin Suomen eduskunnan tiloissa ja sen työ alkoi klo 9.00 ja päättyi klo 17.00.

Ensin Suomen eduskunnan, Suomen ulkoministeriön, kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön, Afganistanin eduskunnan ja Helsingin afganistanilaisten yhdistyksen edustajat pitivät lyhyet tervehdyspuheet ja kiittivät kutsusta seminaariin ja kiittivät seminaariin osallistujia.

Sitten oli puheiden vuoro ja joka puheen jälkeen esitettiin kysymyksiä ja tehtiin kommentteja.

Puheiden aiheita olivat: oikeus demokraattisessa valtiossa, naisten osallistuminen demokraattiseen rakentamiseen, demokratian erilaisuus eri valtioissa. Näitä puheita esittivät Suomessa asuvat afganistanilaiset. Puheita  pitivät myös Suomen kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja Afganistanin kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön edustajat. Esitelmien pitäjille esitettiin erilaisia kysymyksiä mm. naisten oikeuksista ja ihmisoikeuksista Afganistanissa, sodan jatkosta ja turvattomuudesta, siitä, että valtion valta ei pysty toimimaan joillakin paikkakunnilla, mikä johtaa siihen, että laki ei toteudu. 

Seminaariin osallistujat jakautuivat kolmeen työryhmään, jotka käsittelivät seuraavia asioita:

  1. Demokratia Afganistanin eduskunnassa
  2. Valtarakenne  Afganistanissa
  3. Ihmisoikeudet ja naisten asema Afganistanin yhteiskunnassa

Paikalla olijoiden ajatukset kirjoitettiin paperille ja lopussa ne luettiin ja asiasta keskusteltiin. Lyhyesti ajatuksia voi esittää seuraavasti:

  1.  Vaikka Afganistanissa ei ole turvallisuutta ja rajoja ei vartioida

on kuitenkin toivo että Afganistanista tulee demokraattinen maa. Valtiomiehet valitaan vaaleissa, jolloin kaikki ovat tasa-arvoisia. Nämä asiat luovat pohjan demokratialle. Jos jokaiseen kuntaan valitaan oma valtiomies, demokraatista tulee vahvempi ja esim. Suomen ja muiden Euroopan maiden tapainen. Lain mukaan naiset ovat tasa-arvoisia, mutta on vielä pitkä matka saadaksemme laki toteutettua.
Loppussa afganilainen maahanmuutaja lauloi kotimaisia lauluja. Yhteiskuvien jälkeen hyvästeltiin.

Käännös: Momeni Ziaulhag

Tulostusversio