Vähemmistövaltuutettu – etnisen yhdenvertaisuuden puolesta

Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, joka valvoo, ettei etnisiä vähemmistöjä, maahanmuuttajia tai ulkomaalaisia syrjitä Suomessa. Vähemmistövaltuutettu edistää hyviä etnisiä suhteita sekä maahanmuuttajien, Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksia. Vähemmistövaltuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana, joka seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä Suomessa. Vähemmistövaltuutettu antaa ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja uhrien oikeuksien toteutumiseen liittyviä ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja, ja hän tai hänen alaisensa virkamies voi myös avustaa mahdollista ihmiskaupan uhria tämän oikeuksien turvaamisessa taikka hankkia tälle oikeusapua. Vähemmistövaltuutetulla on itsenäinen ja riippumaton asema.
     Vähemmistövaltuutetun asiakas- ja kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset sekä Suomen kansalliset vähemmistöt, kuten romanit ja saamelaiset. Muuhun kuin etnisyyteen tai ulkomaalaisuuteen liittyvän syrjinnän valvonta sekä oikeuksien edistäminen eivät kuulu vähemmistövaltuutetun toimialaan.
     Vähemmistövaltuutettu tapaa säännöllisesti etnisiä ryhmiä edustavia järjestöjä. Lisäksi valtuutettu on ahdollisuuksiensa mukaan kehittämässä vähemmistöryhmiä edustavien yhteisöjen toimintaa. Esimerkiksi yhteisissä neuvotteluissa ja seminaareissa käsitellään etnisten ryhmien erityisongelmia ja ajankohtaisia teemoja. Kokoontumiset toimivat myös tärkeänä tiedotuskanavana molempiin suuntiin.

Oletko joutunut etnisen syrjinnän kohteeksi?

Syrjintä etnisen alkuperän perusteella on kiellettyä. Tästä huolimatta syrjintää voi esiintyä kaikilla elämänalueilla. Syrjintää ei kuitenkaan pidä hyväksyä missään muodossa. Vähemmistövaltuutetun toimisto antaa syrjinnän kohteeksi joutuneelle neuvoja ja tietoja hänen oikeuksistaan sekä ryhtyy toimiin syrjinnän lopettamiseksi. Yhteyttä voi ottaa myös toisen puolesta tai yhteisessä asiassa.
     Vähemmistövaltuutettu puuttuu tapauksiin, joissa syrjivänä osapuolena on joko viranomainen tai julkisten/yksityisten palvelujen tarjoaja, esimerkiksi valtio, kunta tai liikeyritys. Työpaikalla tapahtuvassa syrjinnässä voit olla yhteydessä lähimpään työsuojelupiiriin (lisätietoja www.tyosuojelu.fi). Vähemmistövaltuutetun toimisto antaa neuvoja myös ulkomaalaisten asemaa koskevasta lainsäädännöstä ja sekä ulkomaalaisten Suomessa oleskeluun liittyvistä oikeusturvaloukkauksista.

Miten vähemmistövaltuutettu toimii syrjintätapauksessa?

  • Antaa ohjeita, neuvoja ja suosituksia tai tekee aloitteita, jotta syrjintää
    ei jatkettaisi tai uusittaisi
  • Edistää sovintoa asianosaisten kesken
  • Pyytää syrjinnästä epäillyltä viranomaiselta tai elinkeinonharjoittajalta selvityksiä asiasta
  • Asettaa uhkasakon, jollei syrjinnästä epäilty anna pyydettyä selvitystä
  • Vie tai auttaa asiakasta viemään asian syrjintälautakuntaan

Oikeudellista apua syrjintäasiassa annetaan pääasiassa neuvontana joko puhelimitse tai kirjeitse. Vähemmistövaltuutettu auttaa tarvittaessa varsinaisen oikeusavun hankkimisessa yleisistä oikeusaputoimistoista ja yksityisiltä asianajajilta. Asiakas voi oman harkintansa mukaan saattaa asiansa vireille syrjintälautakuntaan. Joissakin tapauksissa vähemmistövaltuutetun toimisto myös avustaa valituksen tekemisessä syrjintälautakuntaan.

Miten otat yhteyttä asiakaspalveluumme?

Mikäli epäilet tulleesi syrjityksi etnisen taustasi tai ulkomaalaisuutesi perusteella, ota yhteys vähemmistövaltuutetun toimiston asiakaspalveluun. Voit ottaa yhteyttä vähemmistövaltuutetun toimistoon puhelimella, sähköpostilla tai kirjeitse.

Neuvontapuhelin: 071 878 8666
(arkisin klo 10-12)
Sähköposti: ofm@ofm.fi
Postiosoite: Vähemmistövaltuutetun toimisto
PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Mikonkatu 25, Helsinki

Puhelimessa päivystävä ylitarkastaja antaa neuvontaa asian selvittämiseksi ja sopii mahdollisista jatkotoimenpiteistä asian viemiseksi eteenpäin. Puhelimessa voimme palvella sinua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tarvittaessa järjestämme puhelintulkkauksen omalle kielellesi.
     Kirjallisen kantelun voit lähettää postitse, sähköpostitse tai jättää vähemmistövaltuutetun toimiston vastaanottoon. Vähemmistövaltuutetun toimiston työskentelykielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Jos et osaa näitä kieliä, voi kirjoittaa omalla kielelläsi, jolloin vähemmistövaltuutetun toimisto käännättää kirjeesi. Toivomme että käännettävän tekstin pituus olisi korkeintaan kaksi sivua.

Kun lähetät kirjallisen kantelun valtuutetun toimistoon, pyri vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
- Kuka on mielestäsi syyllistynyt syrjintään?
- Millaisessa tilanteessa syrjintä on tapahtunut ja milloin?
- Minkä vuoksi epäilet, että kyseessä on juuri etninen syrjintä?
- Millä tavalla haluaisit tilanteen korjattavan?
- Onko sinulla jo oikeusavustaja ja onko asia vireillä jollakin muulla viranomaisella?
- Liitteeksi on hyvä laittaa tarpeelliset asiakirjat.

Vähemmistövaltuutetun toimiston henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Tapaamista varten pyydetään sopimaan aika aina etukäteen. Lisätietoa vähemmistövaltuutetun toiminnasta, etnisestä syrjinnästä sekä ulkomaalaisten asemasta ja oikeuksista saa usealla eri kielellä osoitteesta www.ofm.fi

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика