Lisätietoja: vt. toimistopäällikkö
Yrsa Nyman, (09) 1604 3448.
Vähemmistövaltuutetun toimisto

Hyvitys syrjintäkiellon rikkomisesta huoneenvuokra-asiassa

Kunta tuomittiin maksamaan hyvitystä romaniperheen jäsenille vuokra-asunnon saamiseen liittyvässä syrjintätapauksessa. Hyvityksen määrä on 3 000 euroa henkilöä kohden.

Kunta ei ollut soveltanut noudatettavia asukasvalintaperusteita. Syrjintälautakunta oli jo vuonna 2007 antamassaan päätöksessään todennut, että kunnan menettely oli ollut ilmeisen syrjivä perheenjäsenten etnisen alkuperän perusteella. Kunta oli muun muassa suositellut perheelle hakeutumista romaniväestöä asuttaville seuduille, koska kunta asuinalueena ei tarjonnut romaniväestölle luonnollista kanssakäymismahdollisuutta muun romaniyhteisön ja -kulttuurin kanssa.

Arvioidessaan näyttöä kokonaisuudessaan hovioikeus katsoi, ettei kunta ollut esittänyt riittävää näyttöä syrjintäolettaman kumoamiseksi. Kunta oli siten syrjinyt romaniperheen jäseniä asukasvalinnassa ja kohdellut heitä epäsuotuisammin kuin muita vertailukelpoisessa tilanteessa olevia asunnonhakijoita.

Vaasan hovioikeuden tuomio tuli lainvoimaiseksi lokakuussa 2009, kun korkein oikeus antoi kielteisen päätöksen kunnan valituslupahakemukseen. Kyse oli ensimmäisestä tapauksesta, jossa vähemmistövaltuutetun toimisto päätti avustaa syrjittyjä henkilöitä yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen vaatimisessa oikeudessa.

Lähde: Lehdistötiedote,
23.10.2009
Vähemmistövaltuutetun toimisto

 

Яндекс.Метрика