2017 |  2016 |  2015 |  2014
2013 |  2012 |  2011 |  2010
2009 |  2008 |  2007 | 


№ 7-8 (129-130)


№ 5-6 (127-128)


№ 3-4 (125-126)


№ 1-2 (123-124)

№ 7-8 ( 129-130 ) 2017

Tärkeässä rolissa

Tärkeässä rolissa.


Veikkauksen pelien tuotoilla luodaan tuhansia mahdollisuuksia. Mosaiikki ry on vuosien saatossa toteuttanut Veikkausvoittovaroilla useita hyödyllisiä ja monille ihmisille merkityksellisiä tekoja. Kehittämältämme RuFi-lastensivustolta löytyy paljon hyödyllistä aineistoa venäjän ja suomen kielen opiskeluun sekä opettamiseen. Järjestämme Suomessa asuville venäjänkielisille maahanmuuttajille syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa, kuten venäjänkielistä neuvontaa ja työnhakupalvelua. Lisäksi julkaisemme myös Mosaiikki-lehteä.

Idea lapsille ja lasten vanhemmille suunnatun sivuston kehittämisestä syntyi vuonna 2007. Haaveenamme on ollut kehittää sivusto, joka auttaisi lapsia suomen ja venäjän kielen oppimisessa sekä vanhempia ja opettajia näiden kielten opettamisessa. Tälle sivustolle suunnittelimme mm. venäjän ja suomen kielen oppimista tukevia lastenpelejä, Varpunen-lehden sekä erilaisia tehtäviä. Nykyisin RuFi-sivustolta löytyy esimerkiksi yli 30 kaksikielistä peliä ja Varpunen-kuvalehti, jotka tarjoavat erilaisia tehtäviä lapsille ja lasten kasvatukseen liittyviä tietoja aikuisille.

Sivustomme suunnitteluvaiheessa vuonna 2007 toimimme ilman rahallista tukea. Kun sivuston rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, syntyi myös tarvetta ohjelmille ja ohjelmoinnin palveluille — siispä käännyimme rahoittajien puoleen. Onneksi löysimme heti hyvän rahoittajan, sillä sivustomme varsinaisena tukijana vuodesta 2008 lähtien on ollut Veikkauksen pelien tuottoja jakava Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tietysti nykyään monet muutkin rahoittajat ja myös yksityiset lahjoittajat tukevat peliemme rakentamista, mistä olemme todella kiitollisia!

Mosaiikki ry: n kehittämät pelit osoittautuivat hyödyllisiksi sekä lapsille, että vanhemmille, kuin myös suomea toisena kielenä lukeville ja venäjän kielen opettajille. Saamme jatkuvasti positiivista palautetta eri tahoilta.

Vuosittain käännymme OKM: n puoleen ja haemme tukea uusiin sivuston kehittämiseen liittyviin ideoihin. Usein OKM on myös näitä avustuksia myöntänyt, joten olemme päässeet toteuttamaan monia hyviä hankkeita. Olemme esimerkiksi julkaisseet noin 11 kaksikielistä (venäjäksi ja suomeksi) lastenkirjaa ja 13 kaksikielistä Varpunen-lehden numeroa. Kaikki julkaisemamme kirjat ja Varpunen-lehdet olemme jakaneet ilmaiseksi moniin kirjastoihin, päiväkoteihin, kouluihin.

Lastensivuston ohella olemme jo pitkään järjestäneet Suomessa asuville venäjänkielisille maahanmuuttajille suunnattua syrjäytymistä ehkäisevää toimintaamme: venäjänkielistä neuvontaa, työnhaku-palvelua ja julkaisseet Mosaiikki-lehteä. Tämän toimintamme varsinaisena rahoittajana oli pitkään vanha RAY ja nykyisin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Olemme kiitollisia, OKM ja STEA uskovat toimintamme hyötyyn ja ovat tukeneet sitä jo usean vuoden ajan.

Nämä toiminnallemme myönnetyt tuet koostuvat suurelta osin Veikkauksen pelien tuotoista. Veikkausvoittovarat ovat jalkautuneet toiminnassamme mm. kehittämämme lastentoiminnan tukemiseen ja venäjänkielisten maahanmuuttajien suomalaiseen yhteisöön sopeutumisen edistämiseen. Peliemme avulla lapset voivat oppia venäjän tai suomen kieltä. Kielten oppiminen pelimuodossa on hauskaa toimintaa, josta voi kehittyä lapselle harrastus. Kielten osaamisesta on hyötyä sekä lapsille että aikuisille. Venäjänkieliset maahanmuuttajat saavat tukea arkipäiviin, suomen kielen oppimiseen ja työnhakuun.

Tämä kaikki ei olisi ollut mahdollista ilman Veikkauksen pelien tuotoista jaettavia avustuksia. Olemme iloisia, että kykenemme toimimaan ihmisten hyväksi ja ihmiset ovat kiitollisia työstämme. Kiitos kuuluu siis teille, Veikkauksen pelien pelaajat!


Tatjana Doultseva, рrojektikoordinaattori
Mosaiikki ry

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика