2017 |  2016 |  2015 |  2014
2013 |  2012 |  2011 |  2010


№ 4 (30)


№ 3 (29)


№ 2 (28)


№ 1 (27)

№ 4 ( 30 ) 2017

Uusilla teknologioilla kohti terveempää elämää

beneway oy


Kuopiolainen Beneway Oy on nopeasti kasvava terveysteknologiaan ja erilaisiin terveyttä ja hyvinvointia tukeviin palveluihin ja tuotteisiin keskittyvä yritys, joka pyrkii myös nopeasti kansainvälistymään lähitulevaisuudessa. Yritys luo yhdessä asiakkaan kanssa heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja ja tuotteita. Beneway pyrkii ennen näkemättömällä tavalla yhdistämään uusia teknologioita uusiin innovatiivisiin palvelu-ideoihin. Benewayn kuluttajatuotteita myy mm. Prisma-tavaratalot, Yliopiston Apteekki, yksityiset apteekit, Intersport ja Tokmanni. Olemme laajentamassa toimintaamme sairaala- ja terveyskeskusympäristöstä suoraan ihmisten kanssa tapahtuvaan vuorovaikutteiseen palvelumalliin, jossa yksilöillä on käytössä eri terveydenhuollon asiantuntijoita henkilökohtaisesti «ilman välikäsiä» kehittämiämme teknisiä ratkaisuja hyödyntäen.

Jokainen ihminen — missä tahansa hän asuukaan — haluaa olla terve mahdollisimman pitkän aikaa elämästään. Mitä hӓnen olisi tehtävä, mitä syötävä ja kuinka liikuttava — salilla vai luonnon helmassa — pysyäkseen terveenä ja reippaana? Näistä ja monista muista terveiden elämäntapojen vaalimiseen liittyvistä asioista haastattelimme Beneway Oy:n toimitusjohtaja Harri Sulkua.


— Harri, olet monen vuoden ajan tehnyt innostuneen tiimin kanssa monipuolista valistustyötä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Miksi nimenomaan tämä ala sai sinut kiinnostumaan, mistä kaikki lähti liikkeelle ja kenelle tämä on tarkoitettu?

— Maailma muuttuu huomattavasti kaikilta kanteilta katsottuna. Muutosten myötä ihmiset kokevat uusia haasteita, jotka vaikuttavat eri tavoin heidän elämäänsä. Kaikissa länsimaissa ja kaupungistuneissa yhteiskunnissa megatrendit ovat koko ajan nousussa. Se vaatii ihmisiltä lisӓӓ voimia ja kärsivällisyyttä, paneutumista ja keskittymistä työtehtäviin. Stressi näyttää olevan jokapäiväinen kaveri ja viikonloppu on ainoa keino piiloutua ihmisiltä. Muutoksia on tullut elinolosuhteisiin ja elämäntapoihin, työpäiväarkeen, perhe-elämään ja vapaa-ajan viettoon.

Tiedetään, että terveellisimmillä elintavoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa ihmisen jaksamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen. Työnantajat ovat kiinnostuneet terveistä työntekijöistä ja toivovat heidän olevan mahdollisimman vähän poissa tӧistӓ. Työpaikoilla toivotaan poissaolojen ehkäisemistä, työtehokkuuden lisäämistä, mutta myӧs hyvinvoinnin näkökulmasta työntekijöistä huolehtiminen olisi ehdottomasti otettava huomioon. On huomattu, ettӓ tyӧporukan yhteiset jutut, esim. urheilutapahtumat ja juhlien viettämiset vaikuttavat positiivisesti tyӧilmapiiriin ja tyӧntekijӧiden keskeiseen luottamukseen. Myӧs terveyttӓ ja hyvinvointia koskevissa asioissa tarvitaan seuraa ja kumppaneita, sillä monen on alun alkaenkin vaikeaa toimia lӓӓkӓrin tai ravitsemusterapeutin neuvojen mukaisesti hyvien tuloksien saavuttamiseksi.


— Onko ihmisten vuorovaikutuksella ja seuralla merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa?

— Kyllӓ, ehdottomasti on. Vuorovaikutusta pidetään tärkeänä tulosten saavuttamisessa. Asiakas sitoutuu tarvittaviin toimenpiteisiin ja saavuttaa asetetut tavoitteet vain silloin, kun hän tietää, ettei ole yksin. Se tarkoittaa sitä, ettei yhdellä lääkärin vastaanottokäynnillä tai ravitsemusterapeutin antamilla ohjeilla pysty saavuttamaan tuloksia, jos asiakas jää yksin niiden kanssa. Tässä tilanteessa on tärkeää, että on joku rinnalla kulkemassa, ohjaamassa tai valvomassa säännöllisesti ja pidemmän aikaa, jopa kuukausia. Yhtiömme konseptissa puhumme sadasta valvontapäivästä, mutta joitakin asiakkaita olemme tukeneet ja seuranneet vuoden ajan. Lähestymistavassamme pidämme tärkeinä pieniä, mutta pysyviä elintapojen muutoksia, jotka eivät tapahdu viikossa.


— Ovatko ihmiset itse kiinnostuneet omasta terveydestӓӓn?

— Vuoden 2017 alussa Yleisradio julkaisi oman tutkimuksensa, jonka mukaan Suomessa 86% naisista ja 80% miehistä ovat tyytymättömiä omaan painoonsa, ei ulkonäkönsä vaan terveytensä vuoksi. Tӓstӓ tutkimuksesta ilmenee, kuinka jokainen ajattelee ja pystyy itse vastaamaan itselleen: minun itsenikin tarvitsee tehdä jotain sairauden ehkäisemiseksi. Vaikka viimeistään silloin, kun sairaus on jo diagnosoitu ja lääkäri on määrännyt lääkehoitoon. Hyvӓ muutos on tapahtunut myös siinӓ, ettӓ ihmiset ovat itse heränneet. Kysyttäessä keneltä tahansa yksinkertaisen kysymyksen: «Haluatko elӓӓ pitempӓӓn?», saa vastauksen «Kyllӓ». «Minun on tehtӓvӓ itse jotakin» toteaa jokainen, kun kuulee kysymyksen «Millӓ keinoilla haluat pidentӓӓ ikӓӓsi?». Nӓmӓ vastaukset ovat hyviӓ esimerkkejӓ siitä, kuinka alitajunnassa ihminen ymmӓrtӓӓ kantavansa vastuun omasta terveyden tilastaan. Meidӓn asiakkaitamme ovat 35–40 vuotta tӓyttӓneet, jotka alkavat kuulla jo ensimmӓisten hälytyskellojen soittoja. Heitӓ rasittavat jokapӓivӓiset askareet, tӧissӓ ei jaksa ja ylipaino vaivaa. Tai heitӓ saattaa huolestuttaa oma tai lӓheisen ihmisen terveyden tila.


— Mistӓ hyvinvoinnin parantaminen kannattaa aloittaa?

— Terveyden ja hyvinvoinnin laatua voi lähestyä monelta kannalta. Esimerkiksi sairauksien kautta. Sydänverisuonisairaudet, verisuoniahtaumat, korkea kolesteroli, diabetes ja ylipainosta johtuvat sairaudet yleistyvät koko ajan ja niitä esiintyy yhä nuoremmilla. Ruokavalio ja liikkuminen ovat tӓrkeitӓ tekijöitä. Eli se, mitӓ syӧmme ja juomme joka pӓivӓ ja missӓ mӓӓrin, liikummeko riittӓvӓsti vai tyydymmekö sohva-jӓӓkaappi-reittiin. Käydessämme läpi ihmisen henkilӧkohtaisia terveystietoja, kiinnitӓmme huomiota myӧs hӓnen perintӧtekijӧihinsä, jotka voivat altistaa vakavammalle sairaudelle. Tiede-tӓӓn, ettӓ muuttamalla elintapojaan ihminen voi siirtӓӓ sairauden puhkeamista, vӓlttӓӓ sen kokonaan tai pӓӓstӓ sellaiseen tilaan, joka mahdollistaa lӓӓkityksen mӓӓrӓn vӓhentӓmisen. On saatu hyviӓ tuloksia esimerkiksi silloin, kun sokerin kӓyttӧӓ on vähennetty.


— Mistӓ yhtiӧnne palvelut rakentuvat?

— Tuotepalvelumme rakentuu kolmesta keskeisestӓ tekijästä. Asiakkaitamme seuraavat korkeasti koulutetut asiantuntijat. Asiakkaidemme tueksi on kehitetty laitteita, ns. ӓlyvaakoja ja verenpainemittareita. Heille on myös laadittu erilaisia liikuntatottumuksia, joista saa sovellukset puhelimeen. Elimistӧn jokapӓivӓiset toiminnot voi tallettaa ja näyttää lӓӓkärin vastaanotolla. Näitä ovat esim. verenpaineen ja leposykkeen arvot sekä tiedot painonkehityksestä. Kokeneelle lӓӓkӓrille nämä kertovat paljon ihmisen yleisterveyden historiasta ja tilasta. Tuotteitamme myydӓӓn laajalti Suomessa. Niitӓ saa esim. Prisman ja S-ryhmӓn tavarataloista, Intersportista, Yliopiston apteekista sekä Tokmannilta.

Asiakkaidemme hyödyksi on kehitetty myӧs vuorovaikutteinen verkkopalvelu, jonka kautta voidaan antaa lisӓӓ vinkkejӓ ja ohjeita. Palvelumme kӓynnistyy niin, ettӓ ensin tehdӓӓn asiakkaan elintapojen laaja kartoitus, joka jakautuu kolmeen eri osaan. Yksi osa kartoitusta käsittelee ravitsemustottumuksia, eli minkä tyyppistä ruokaa asiakas syö ja kuinka usein. Siinä kysytӓӓn myös, miten ihminen käyttää sokeria ja suolaa, rasvoja ja kovia rasvoja, punaista lihaa, hedelmiä, kalaa, kasviksia ja katsotaan, miten ne sopivat yhteen. Toisessa osassa kӓsitellӓӓn ihmisen arjen rasittavuutta, minkӓ tyyppistӓ tyӧtӓ hӓn tekee — fyysisesti raskasta, henkisesti raskasta vai istumatyӧtӓ, tai minkӓlainen perhetilanne on. Kolmas osa on liikunnallisia aktiviteettejä. Näistä kolmesta eri osasta asiantuntija ja ravitsemusterapeutti muodostavat asiakkaan henkilӧkohtaisen profiilin (yleiskuvan) ja laativat kirjallisen palautteen (arvion) asiakkaalle. Tehty arvio ja asiakkaan antamat tiedot käydään vielӓ kerran läpi sen varmistamiseksi, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet asian oikein. Vasta sen jӓlkeen asiakas asettaa itselleen omat henkilӧkohtaiset tavoitteensa ensimmӓiselle kolmelle kuukaudelle joko laadullisina (esim. lisӓӓn hedelmien ja vӓhennӓn punaisen lihan mӓӓrӓӓ arjessa, lӧydӓn liikunnallisen harrastuksen) tai määrällisinä (yritӓn kӓvellӓ 10 000 askelta pӓivӓssӓ, vӓhennӓn sokeripalojen mӓӓrӓӓ kolmesta kahteen, haluan laihduttaa kolme kiloa kolmen kuukauden aikana, pyӧrӓilen kerran viikossa vӓhintӓӓn 5 kilometria). Nӓmӓ tavoitteet kirjataan ylӧs, niitä seurataan viikoittain. Ravitsemusterapeutti nӓkee, miten asiat etenevӓt tavoitteeseen nähden. Jos jokin asia nousee esille, niin ravitsemusterapeutti antaa asiakkaalle henkilӧkohtaisesti ohjeita ja neuvoja. Kolmen kuukauden kuluttua tarkistetaan, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Onko joku asia kenties ylitetty, missӓ asioissa onnistuttiin ja missӓ epäonnistuttiin ja asetetaan seuraavalle kolmelle kuukaudelle tavoitteet, jotka voivat olla osittain samoja tai aivan uusia.

Olemme saaneet asiakkailta hyväӓ palautetta nimenomaan henkilӧkohtaisesta palvelusta ja palvelun tarpeellisuudesta, kokeneiden asiantuntijoiden antamasta tuesta ja kunkin ihmisen henkilökohtaisen elӓmӓntilanteen huomioimisesta. Toinen kohderyhmӓmme on koko ajan kasvussa: siihen kuuluvat yli 50-vuotiaat tyӧssӓkӓyvӓt, joilla on aikaa, halua ja oivallusta. He haluavat nauttia elӓmӓstӓän, pӓӓstӓ elӓkkeelle reippaina ja pirteinӓ. Heidӓn kanssaan olemme myӧs henkilӧkohtaisessa kontaktissa.


— Keitӓ ovat asiakkaitanne?

— Meidӓn asiakkaamme ovat enimmӓkseen tyӧssӓkӓyviӓ tai ikӓӓntyviӓ ihmisiä, joista suurin osa on naisia. Naisille on ehkӓ tyypillisempӓӓ huolehtia niin omasta kuin lastensa terveydestӓ. Syystӓ tai toisesta he ovat nӓissӓ asioissa halukkaampia ja herkempiӓ tekemӓӓn muutoksia. Naiset ajattelevat ravitsemukseen ja ruokaan liittyviӓ asioita lapsen kehityksen nӓkӧkulmasta, kuin myös sitä, mitӓ seuraa, jos ruokailutottumukset ovat pielessä. Pahimmillaan se merkitsee lapselle, ettӓ ylimӓӓrӓinen sokeri, roskaruoka ja ylipaino altistavat jollekin vakavalle sairaudelle, esimerkiksi diabetekselle, jota aiemmilta sukupolvilta havaittiin harvemmin. Tämä ei ole ainoastaan painokysymys, vaan myӧs sosiaalinen ongelma. Se tekee lapsen muulle kehitykselle koiran palveluksen. Lapsi voi tulla koulussa kiusatuksi tai peleissä hӓn voi olla viimeisellä sijalla. Äideistӓ tai isistӓ tuskin kukaan toivoisi omalle lapselleen tӓllaista? Emme tee kauneusbisnestä, vaan näkökulmamme on terveys ja hyvinvointi, arjen jaksaminen sekä erilaisten sairauksien ennaltaehkӓiseminen. Eliniӓnodotus kasvaa koko ajan ja yritämme omasta puolestamme tarjota ihmisille tyӧkaluja ja tukea, kehittää ja tuoda uusia palveluja ja ratkaisuja markkinoille. Testauksessa ovat esimerkiksi lӓӓkemuistuttajat, kaatumistunnisteet ja sos-painikkeet, jotka on tarkoitettu muistisairaille ja useasti kaatuville ikӓihmisille. Niillä saa pikaisen yhteydenoton lӓheisiin, omaisiin tai sairaalaan.


— Minkälaisia suunnitelmia teillӓ on?

— Tarkoituksenamme ja suunnitelmissamme on lӓhteӓ ulkomaan markkinoille. Uskomme, ettӓ naapurimme Venӓjӓ olisi meille kiinnostava markkina-alue. Toivottavasti löytäisimme sieltä hyviӓ asiantuntijoita jakamaan suunnitelmiamme.


Kirjoittanut: Elizaveta Kharitonova
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика