Miksi viranomainen ei vieraile meillä kotona tai
perheemme juhlissa?

Tämä kiusallinen kysymys tulee meille työntekijöille silloin tällöin vastaan kun kohtaamme toisesta kulttuurista tulevan asiakkaan. Asiakkaan omassa kulttuurissa vieraanvaraisuuden osoittaminen saattaa olla hyvin luonteva asia. Lisäksi sukulaisten puuttuminen Suomessa saa olon välillä niin yksinäiseksi, että itselle mieluisat vieraat ovat tervetulleita. Joskus mielessä saattaa myös käydä se, hoidettaisiinko omia asioita hieman paremmin jos olisi oikein ystävällinen virkamiehelle. Myös kiitollisuus saattaa aiheuttaa halun kiittää jotakuta viranomaista oikein lämpimästi, kutsulla kotiin syömään.

Se että viranomaisen ja työntekijän roolissa oleva ihminen kieltäytyy esimerkiksi kutsusta perhejuhliin tai muuhun vierailukutsuun voi tuntua aluksi hyvin loukkaavalta. On kuitenkin tärkeää että asiakkaana ymmärrät suomalaiset toimintatavat. Kyse ei ole koskaan siitä että sinua haluttaisiin tarkoituksellisesti loukata. Suomessa monilla aloilla kuten sosiaalialalla, lääkärin, tulkin  tai psykologin ammatissa on olemassa tarkkoja eettisiä sääntöjä ja periaatteita. Yksi niistä on se, että suhde asiakkaaseen tai potilaaseen ei saa muuttua yksityisluontoiseksi. Jos näin käy, esimerkiksi työntekijän puolueettomuus asiakkaan asioiden hoitajana voi vaarantua. Näillä säännöillä on tarkoitus myös suojata asiakkaita itseään hyväksikäytöltä.

Lahjojen tai vastaavien vastaanottamiseen viranomaisen asemassa liittyy myös lakeja. On olemassa riski, että lahjojen, ruuan tai vastaavan vastaanotto voidaan tulkita lain tarkoittamaksi lahjonnaksi, josta on laissa säädetty viranomaiselle rangaistus. Euroopan neuvoston lahjontaa koskeva rikosoikeudellinen yleissopimus (Criminal Law Convention on Corruption) kuvaakin sen miksi lahjonta tai vastaava vaikuttaminen on erittäin huono asia koko yhteiskuntaa ajatellen…”Lahjonta on uhka oikeusvaltioperiaatteelle, demokratialle, ihmisoikeuksille, heikentää hyvää hallintoa, oikeudenmukaisuutta ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, vääristää kilpailua, estää taloudellista kehitystä ja vaarantaa demokraattisten instituutioiden vakauden ja yhteiskunnan moraalisen perustan”….

Tämä lainaus lakitekstistä saa jokaisen ymmärtämään sen miten hyvä asia on,  että voi luottaa siihen että jokaisen asiat hoidetaan yhtä hyvin ja puolueettomasti. Asioiden hoitaminen ei saa olla siitä kiinni oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa että asiakkaan pitäisi varmistaa se lahjoilla tai aterioilla. Koska työntekijät myös tietävät nämä periaatteet he kokevat monesti kiusallisiksi lahjat, kutsut kotiin tai juhliin. Vastuullisen työntekijän on pidettävä selkeä ero ammatillisen ja yksityisen ihmissuhteen välillä. Siksi he eivät voi vierailla luonanne ystävinä ja yksityisesti.

Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Tulostusversio