Kun suomen kieltä taitamaton soittaa hätäkeskuksen
numeroon 112

Hätäkeskus hoitaa vähintään englannin- ja ruotsinkieliset puhelut omin toimenpitein, eli ko. kieliä voi puhua hätäpuhelua soittaessaan. Muilla vierailla kielillä soitetut hätäpuhelut pyritään selvittämään esim. tulkin avulla. Valtakunnallista tulkkipalvelua ei ole, joten tulkkipalvelut on järjestetty eri hätäkeskusaluilla eri tavoin. Hätäkeskusalueita on Suomessa yhteensä 15.

Keski-Suomen hätäkeskusalueelta saadun tiedon mukaan hätäkeskuksella on listaus poliisitoimen käyttämistä tulkeista, joihin he voivat olla tarvittaessa yhteydessä.

Aineisto on tullut Juväskylän kaupungin
Maahanmuuttajapalveluista

Tulostusversio