Raiskaus ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat Suomessa
vakavia rikoksia

Joissain kulttuureissa nainen joka liikkuu ulkona yksin tai on selvästi humalassa, antaa itsestään viestin, että kyseessä on ns. ”huono nainen”. Sinulle joka tulet maasta, jossa on totuttu ajattelemaan tällä tavoin, on hyvä ymmärtää, ettei Suomessa asia olekaan samalla tavalla. Suomessa naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja ajattelu on tässä suhteessa erilaista. Nainen voi olla diskossa tai baarissa selvästi vähän juovuksissa, eikä hän silti ole prostituoitu. Sen perusteella et voi ajatella että sinulla tai jollain toisella miehellä on oikeutta pakottaa häntä harrastamaan seksiä kanssasi, vaikka väkisin. Se että on ylipäänsä juovuksissa, ei tarkoita Suomessa mitään erityistä seksuaalisessa mielessä. Kyse on vain suomalaisesta alkoholikulttuurista. Siihen kuuluu liiankin rento suhtautuminen alkoholiin, nuorten juopottelu ja valitettavasti monien ihmisten alkoholisoituminen. Tämä kaikki herättää syvää pahennusta monissa, varsinkin muslimikulttuurista tulevissa. Suomalaiset juovat aivan liikaa ja siitä seuraa monia ongelmia.

Kuitenkin on hyvä erottaa nämä asiat toisistaan. Naisen pakottaminen seksiin vastoin tämän tahtoa, humalatilan hyväksikäyttö tai jopa huumaaminen jollain tavoin seksin saamiseksi, ovat kaikki Suomessa ja yleensäkin länsimaissa vakavia rikoksia, joista nimenomaan tekijä joutuu vastuuseen. Omassa maassasi saatetaan suhtautua asiaan niin, että vika on naisessa jos hän joutuu tällaiseen tilanteeseen ja hän ansaitseekin huonona naisena tulla häväistyksi ja hylätyksi. Myös sinun uskonnossasi saatetaan suhtautua toisuskoisiin naisiin niin, että heitä saa käyttää hyväkseen miten haluaa. Sinun uskonnossasi seksiä ja naista saatetaan pitää tavallaan likaisena ja miehiä syntiin houkuttelevina. Miehen asema voi olla omassa maassasi lain edessä vahvempi jos joku nainen ryhtyy syyttämään häntä raiskauksesta. Suomessa laki on kuitenkin toisenlainen. Täällä ihmisten tekoja mitataan lain edessä lain mukaan. Uskonnon tai vanhan maan kulttuurin perusteella ei voi vapautua oikeudellisesta vastuusta. Suomessa myös oman aviovaimon pakottaminen väkisin seksiin määritellään raiskaamiseksi ja se on rangaistava rikos.

Nuorten tulisi oppia seksuaalisuudesta monenlaisia perusasioita, jotta vääränlainen tieto ei johdattaisi heitä tekemään esimerkiksi rikoksia siinä vaiheessa kun seksi alkaa kovasti kiinnostaa. Tärkeää olisi oppia kunnioittamaan toisia, suhtautumaan tasa-arvoisesti ja suojelemaan itseään hyväksikäytöltä. Seksuaalisuus ei ole likainen asia, se kuuluu ihmisyyteen. Mies ei ole tässä suhteessa mitenkään puhdas ja nainen likainen. Minkään kulttuurin, uskonnon tai maan ihmiset eivät ole seksuaalisuuden suhteen likaisempia tai puhtaampia kuin toiset. Ketään ei saa pakottaa tai suostutella seksiin vastoin tämän tahtoa. Alle 16 vuotiaan ja täysi-ikäisen välinen seksi on Suomessa rikos. Siitä voi saada vankeusrangaistuksen. Myös pienten lasten käyttäminen oman seksuaalisen mielihyvän saamiseksi on Suomessa erittäin vakava rikos, josta voit joutua vankilaan. Jos olet oppinut ajattelemaan asioista vahvasti jollain muulla tavalla, se voi johtua siitä etteivät esimerkiksi sinua kasvattaneet ja opettaneet ihmiset ole tienneet mistään muusta. Väärät ajattelutavat väärässä paikassa voivat johtaa kuitenkin vakaviin tekoihin ja teot vakaviin seurauksiin.

Oulussa tapahtui viime talvena useita raiskauksia, joissa tekijänä olivat ulkomaalaistaustaiset miehet ja uhrina suomalaisnaiset.  Rikokset olivat hyvin raakoja, yhdessä käytettiin saksia, parissa tapauksessa oli kyse joukkoraiskauksista. Tämäntyyppiset rikokset herättävät suomalaisissa luonnollisesti vahvaa vihaa ja vahvistavat kaikkiin ulkomaalaisiin kohdistuvaa ennakkoluuloisuutta. Kun ennakkoluulot yhteiskunnassa vahvistuvat, tämä tuottaa suuria ongelmia kaikille maahanmuuttajille; työllistyminen on vaikeampaa, kohtelu ei ole tasa-arvoista ja jopa yleinen turvallisuus huononee kun kaikkein aggressiivisimmat suomalaiset haluavat kostaa ulkomaalaisten teot. Ylipäänsä rasismin vahvistuessa maahanmuuttajia ei enää haluta omaan maahan, naapuriin tai työpaikalle.

Sinunkin vastuullasi esimerkiksi vanhempana on valistaa omia nuoriasi siitä, ettei seksiin tule koskaan pakottaa ketään. Ihmisten tulee kunnioittaa toisiaan, olivat he kuinka erilaisia tahansa. Suomalaista alkoholikulttuuria ja naisten käyttäytymistä joutuu myös ymmärtämään eri tavalla kuin mihin ehkä olet tottunut.

Maahanmuuttajapalvelut

Tulostusversio