№ 9-10 ( 121-122 ) 2016

Ystävyyden juhlavuosi

Jaroslavlin vt. pormestari Vyacheslav Igoreviсh Gavrilov


Mosaiikki-lehden kysymyksiin vastaa Jaroslavlin vt. pormestari Vyacheslav Igoreviсh Gavrilov, kaupunginhallituksen yhteiskunnallisten ja kansainvälisten suhteiden yhteistoiminnan sekä toimeenpanon jaostosta.
Ystävyyskaupunkitoiminta Jyväskylä – Jaroslavl täyttää 50 vuotta – puolivuosisataa on paljon. Mikä teidän mielestänne on merkittävintä, mitä on tässä ajassa tehty näiden kahden kaupungin ystävyyssuhteiden kehittämisen ja vahvistamisen näkökulmasta?
— Kaupunkiemme väliset suhteet ovat aina kehittyneet ajan hengessä – 1970-luvulla vietettiin suomalais-venäläisen ystävyyden kesäjuhlia Jaroslavlissa. 1970- ja 1980-luvuilla ajankohtaisiksi muodostuivat puoluevaltuuskuntien vierailut, hiukan myöhemmin jaroslavlilaisten liikemiesten koulutus Jyväskylän ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa. Ystävyystoimintamme pääpaino on kuitenkin ollut aina humanistisilla aloilla: opiskeluun, urheiluun, ammatilliseen sekä kulttuuriin liittyvässä vaihdossa. Se on luonteeltaan pysyvää eikä ole menettänyt merkitystään kaupungeillemme vaan päinvastoin – nyt on käynnissä ystävyyssuhteidemme uudistaminen ja päivittäminen. Haluan mainita Jaroslavlin keskikoulu numero 13:n ja Vaajakosken lyseon pitkäaikaisen yhteistyön (Jyväskylän alueella): v 2015 nämä kaksi oppilaitosta juhlivat 25-vuotista kumppanuuttaan. Puhumattakaan kulttuurisuhteista: näiden vuosien aikana on pidetty useita yhteisnäyttelyitä kuin myös Jaroslavlin ja Jyväskylän kaupungin orkesterien konsertteja.


Joulukuussa 2016 Jaroslavlin kaupungin valtuuskunta kävi vierailulla ystävyyskaupunki Jyväskylässä. Mikä valtuuskunnan jäsenille jäi tästä vierailusta parhaiten mieleen?
— Eniten arvostin kaupunkiemme välistä kumppanuutta vaalivaa asennetta, lämmintä vastaanottoa, jolla Jyväskylän kaupungin edustajat ottivat delegaatiomme vastaan. Vierailumme ohjelma oli hyvin mielenkiintoinen. Se herättää luottamusta kumppanuutemme jatkuvuuteen. Vaihtaessamme matkakokemuksiamme osanottajien kanssa ihmettelimme suuresti, että jyväskyläläiset ajavat niin paljon talvella lumellakin polkupyörillä. Jaroslavlissakin on paljon pyöräilijöitä ja heidän määränsä kasvaa vuosi vuodelta. Talvella näet kuitenkin vain harvoin pyöräilijää kadulla.


Tällä hetkellä Suomessa, kuten myös Venäjällä, taloustilanne on valitettavasti haasteellinen. Miten on, vaikuttaako se mielestänne kaupunkiemme välisten suhteiden kehittämiseen ja jos, niin millä tavalla?
— Maailman taloustilanne antaa todellakin aihetta toivoa parempaa. Mielestäni meidän on kuitenkin pyrittävä siihen, että kaupunkimme jatkaisivat kansainvälistä yhteistyötä. Jaroslavl etsii uudentyyppisiä hankkeita, jotka eivät vaadi suuria investointeja mutta jotka mahdollistavat ystävyyskaupungeista informoimisen laajemmalle väestöryhmälle. Näin vuosi 2016 nimettiin Jaroslavlissa ”Ystävyyden vuodeksi”, Jyväskylän kanssa solmitun ystävyyskaupunkisopimuksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi. ”Ystävyyden vuoden” aikana kaupunginhallituksen ja Historiallisen museon toimesta käynnistettiin projekti ”Museo – ystävyyden territorio”. Museokäynnin yhteydessä eri kaupungeista ja maista tuleville vieraille järjestettiin tapaamisia, joissa heillä oli mahdollisuus kertoa jaroslavlilaisille kotikaupungeistaan. Vuonna 2016 järjestettiin ensimmäinen vaihe valokuvanäyttelysarjasta, joka omistettiin Jaroslavlin ja Palermon (Italia) kaupunkien ystävyystoiminnalle - vuonna 2017 on suunnitteilla toinen osa Exeterin (Britannia) kanssa. Jyväskylä on mahdollisesti seuraavana kaupunkina.

Jaroslavl


Haluaisimme vielä hiukan tietää Jaroslavlin ja Jyväskylän suunnitelluista yhteisistä projekteista vuodelle 2017. Ovatko nämä projektit jotenkin sidoksissa ”Suomi 100”-juhlaan, jota Suomi viettää tänä vuonna?
— Lähiajan suunnitelmissa on Jyväskylän keskustaan Sepänaukiolle luotava taideinstallaatio, joka on samankaltainen kuin vuonna 2016 toteutettu teos Jaroslavlin ystävyydenpuistossa. Projektiin ottavat osaa koululaiset ja heidän opettajansa sekä Jaroslavlista että Jyväskylästä. Taideaukion avajaiset on suunniteltu elokuulle 2017. Jaroslavlissa toteutettiin jo kesällä 2016 Taidepolku-hanke, jossa luotiin venäläis-suomalainen taideaukio Ystävyyden puistoon Pervomaiskaja kadulle lähellä Volgan rantaa. Kaupunkilaisille ja kaupungin vierailijoille luotiin kotoinen oleskelupaikka kansainvälisen ystävyyden hengessä. Toivon, että Jyväskylän keskustaan tuleva taideinstallaatio muodostuu kaupunkilaisten ”olohuoneeksi”, sillä yksi projektin päämääristä on juuri kaupunkiympäristöön sijoittuva ystävyyden ja ystävyyskaupunkitoiminnan idean esilletuominen venäläis-suomalaisen esimerkin avulla.

Olemme avoimia uusille ehdotuksille, aina valmiita pohtimaan esiin nousevia ideoita ja pyrimme yhteistoimin niiden toteuttamiseen.


Jos ajattelemme aikaa eteenpäin ja kuvittelemme hiukan: mitä mielestänne on ehdottomasti tehtävä seuraavan 50 vuoden aikana?
— Kehitettävä yhteistyön humanistista ulottuvuutta: koululais-, kulttuuri- ja urheiluvaihtoa. Jos lapsemme saavat tietoa jo varhain muista maista ja kaupungeista – muiden kansojen perinteistä ja kulttuureista - heistä kasvaa suvaitsevaisia ja sivistyneitä ihmisiä. He ymmärtävät, että eri maista tulevilla kansoilla on paljon yhteistä – varsinkin, jos ne ovat maantieteellisesti läheisiä ja historiallisesti sidoksissa toisiinsa kuten Venäjä ja Suomi.

Jaroslavl


Mitä haluaisitte toivottaa Jaroslavlin asukkaiden puolesta jyväskyläläisille ja Mosaiikki-lehden lukijoille?
— Haluan kutsua jyväskyläläiset tutustumaan Jaroslavliin, vakuuttumaan kaupunkimme kauneudesta ja sen vanhasta sekä uudesta historiasta. Venäjällä vietetään v 2017 tunnetun matkailureitin ”Venäjän kultainen rengas” 50-vuotista juhlavuotta. Jaroslavlia kutsutaan ”Kultaisen renkaan helmeksi”. Viime vuoden lopulla kaupunki virallisesti nimitettiin tämän matkailureitin pääkaupungiksi.

Haluaisin lisäksi, että kaupunkiemme asukkaat osallistuisivat aktiivisesti yhteisiin projekteihimme – kuten esimerkiksi kansainväliseen luovan toiminnan korttikilpailuun lapsille ja nuorille nimeltään Twin Cities 2016–2017. Toivotan menestystä!Tarkempi informaatio Jaroslavlin kaupungin kansainvälisistä hankkeista löytyy kaupungin virallisilta sivuilta: Kaupunki / kansainvälinen yhteistyö / («Город / Международное муниципальное сотрудничество»)

http://city-yaroslavl.ru/city/InternationalMunicipalCooperation/wkpages/Default.aspx

Jaroslavlin uutisia osoitteessa www.facebook.com/yearoffriendship


Haastattelu: Valeri Doultsev
Kuvat: http://city-yaroslavl.ru/
Suomennos: Tarja Svensk

Siirry ylös