Pidä opintotuki mielessä valmistumisen jälkeenkin

Keväällä opintonsa päättää jälleen moni korkeakouluopiskelija. Valmistumisen jälkeen opintotuki ja siihen liittyvät tulorajat usein unohtuvat mielestä. Opiskelijan on kuitenkin seurattava tulojaan koko valmistumisvuoden ajalta ja säilytettävä palkkakuitit mahdollista myöhempää selvittelyä varten. Kela tarkistaa opiskelijan tulot vasta noin parin vuoden päästä opintojen päättymisestä, kun verotiedot on vahvistettu.

Vuoden 2006 keväällä valmistuneen Heidi Korkiakankaan postilaatikkoon tippui helmikuussa Kelan kirje opintotuesta. Hän on saanut takaisinperintäehdotuksen, joita lähetettiin tänä vuonna 42 000 opiskelijalle.

Kuten useimmat ehdotuksen saaneista, Korkiakangaskin joutui selvittämään Kelalle valmistumisajankohtansa ja kertomaan, miltä kuukausilta hän oli tulonsa saanut. Selvittely on tarpeen, sillä Kela saa verottajalta tiedon koko vuoden tuloista eikä tiedä, mikä osa tuloista on ansaittu opiskeluaikana, mikä valmistumisen jälkeen.

Vanhat palkkakuitit esiin
Korkiakankaalle takaisinperintäehdotus ei tullut yllätyksenä.
- Olin kyllä kuullut kavereiltani valmistumisvuoden opintotuesta, ja minulla oli epämääräinen käsitys siitä, että Kelalta saattaisi tulla selvityspyyntö asiasta. Tiesin myös, että takaisinperintä on usein aiheeton ja siitä selviää tekemällä uudelleenkäsittelypyynnön Kelaan. En ollut kuitenkaan selvittänyt asiaa sen tarkemmin enkä oikeastaan osannut enää kirjettäkään odottaa.

Korkiakangas sai maksukuitin kolmen kuukauden opintotuista 15 prosentilla korotettuna. Hän ei kuitenkaan hätkähtänyt loppusummaa, vaan kaivoi vanhat palkkakuitit esiin. Useille työnantajille tehtyjen opettajansijaisuuksien takia palkkakuitteja oli paljon.

- Onneksi kaikki palkkakuitit olivat tallella, Korkiakangas huokaa.

- Kaikilla näin ei varmasti ole. Lisäksi selvityksen tekeminen vie aikaa, kun palkkoja laskee yhteen. Töitä on kuitenkin pakko tehdä – ei pelkästään rahan kannalta vaan myös työkokemuksen saamiseksi. Opetusalalla sijaisuudet ovat yleisiä ja siksi myös eri palkkakuitteja paljon.

Valmistumispäivä ja palkkapäivät syynissä
Valmistumisvuoden tulorajaa laskiessaan Korkiakangas joutui ottamaan huomioon monta seikkaa: mille päivälle valmistuminen on kirjattu todistukseen ja minä päivänä palkka tai kesälomakorvaukset maksettu. Vaikka opintotukensa olisi lakkauttanut jo hyvissä ajoin, vasta valmistumispäivä kertoo opintotukiajan loppumisesta. Tämä taas vaikuttaa tulorajoihin, sillä opiskeluajalta tuloja saa olla vähemmän kuin muuna aikana.
Valmistumisen jälkeen saadusta palkasta ei oteta mukaan sitä osuutta, joka ylittää keskimäärin 1970 euroa kuukaudessa. Nyrkkisääntö opiskeluajalle on: tuloja saa olla enintään 660 euroa tukikuukaudelta ja 1970 euroa tuettomalta kuulta.

Korkikangas odottaa vielä lopullista päätöstä mutta on tehnyt laskelmistaan oman arvionsa.

- Laskujeni mukaan maksettavaksi tulee yhden kuun tuki korotuksineen. Se menee kyllä ihan omaan piikkiin. Asiasta olisi pitänyt ottaa aikaisemmin selvää ja palauttaa tuki ajoissa.

- Kelakin voisi kyllä omalta osaltaan muistutella asiasta aktiivisemmin.

Heidi Liesivesi
Lähde: Kelansanomat 2/2008
Julkaistaan toimituksen luvalla
Vinkkilista valmistuneelle ja opintonsa aloittavalle

Näin vältät takaisinperinnän
– Kun aloitat opinnot tai valmistut kesken vuotta, muista, että koko vuoden tulot vaikuttavat opintotukeesi.

- Säilytä valmistumis- tai aloittamisvuoden palkkakuitit. Niillä osoitat, milloin tulot on saatu. Kela saattaa kysyä tietoja verotustietojen valmistuttua. Muista, että palkan maksupäivä ratkaisee, mille kuukaudelle tuet kohdistetaan.

- Valmistumispäivästäsi riippuu, milloin opiskeluaikasi päättyy. Valmistumispäivä on päivä, joka lukee todistuksessasi – ei päivä, jona kurssit ja lopputyö on suoritettu tai opintotuki lakkautettu.

- Tukea ei peritä takaisin, jos vuositulorajan ylittyminen johtuu vain ennen opintojen aloittamiskuukautta tai valmistumiskuukauden jälkeen saaduista tuloista. Opintotukikuukausilta saat ansaita 660 euroa ja muilta kuukausilta 1970 euroa. Valmistumiskuukauden jälkeen saaduista tuloista ei siis huomioida osuutta, joka ylittää keskimäärin 1970 euroa kuukaudessa.

- Jos tulorajasi ylittyy, palauta tukea seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jotta tukea ei peritä myöhemmin takaisin 15 prosentilla korotettuna. Palautuksen voit tehdä internetissä Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi)

Tulostusversio