Opintotuki

kela

Opintotukea ovat opintoraha 17 vuotta täyttäneille, asumislisä vuokralla asuville lapsettomille opiskelijoille ja ulkomailla opiskeleville sekä opintolainan valtiontakaus ja korkoavustus.

Opintoraha on 21,86-259,01 euroa/kk. Opintoraha on verollista tuloa, ja sen suuruus määräytyy oppilaitoksen, hakijan iän, kotona asumisen ja perhesuhteiden mukaan.
Vanhempien tulot voivat estää tai pienentää toisella asteella opiskelevan perheettömän, alle 20-vuotiaan opintorahan. Vanhempien tulojen pienuus voi myös korottaa opintorahaa.

Asumislisä on enintään 80% vuokrasta, pienimmillään 26,90 euroa ja suurimmillaan 201,60 euroa kuukaudessa. Omalta vanhemmaltaan asunnon vuokranneiden asumislisä on enintään 58,87 euroa.

Asumislisään vaikuttavat omien tulojen lisäksi samassa asunnossa asuvan puolison tai avopuolison tulot. Lapsiperhe voi hakea Kelan yleistä asumistukea.
Opiskelijan omat tulot voivat estää opintotuen saamisen. Opiskelijan kannattaa itse seurata vuositulojaan ja ottaa selvää, miten ne vaikuttavat opintotukeen. Laskentaohjelma löytyy Kelan internetsivuilta www.kela.fi
kohdassa Opintotuki.

Liikaa maksetun opintotuen takaisinperinnän voi välttää palauttamalla edellisenä vuonna liikaa maksetun tuen viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Palauttamisen ja muut muutokset voit hoitaa asioinnin avulla internetsähköisen osoitteessa: www.kela.fi/Asiointi

Kun opinnot ovat päättyneet, Kela voi maksaa pienituloiselle valtion takaaman opintolainan korot enintään viiden puolivuotiskauden ajan.
Katso tarkemmin Opiskelijalle-esitteestä ja internetistä www.kela.fi

Opiskelijalle koulumatkatuki
Päätoimisesti lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville voidaan korvata päivittäisten koulumatkojen kustannukset, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelija maksaa aina itse matkoistaan vähintään 43 euroa kuukaudessa.

Katso tarkemmin Opiskelijalle-esitteestä ja internetistä www.kela.fi

Lähde: Kelansanomat 2/2008
Julkaistaan toimituksen luvalla

Tulostusversio