Kela lopettaa kuvallisten Kela-korttien myöntämisen

Kuvallisesta Kela-kortista luovutaan asteittain. Uusia kuvallisia kortteja ei enää myönnetä 13.10.2008 lukien. Jos henkilöllä on ennestään voimassa oleva kuvallinen Kela-kortti, voidaan hänelle kuitenkin myöntää ilmainen uusintakortti esimerkiksi henkilö- tai sairausvakuutustietojen muuttuessa. Uusintakorttien myöntäminen päättyy vuonna 2014.

Kaikki ennen 13.10.2008 myönnetyt kortit ovat voimassa normaalisti muutoksen jälkeen. Kuvallista Kela-korttia voi käyttää normaalisti myös sen jälkeen, kun uusintakorttien myöntäminen lakkaa vuonna 2014.

Muutoksen myötä ne alle 65-vuotiaat Kelan eläkkeensaajat, jotka eivät saa työeläkettä tai muuta vastaavaa korvausta, saavat vuoden 2009 alusta erillisen kortin, jolla he voivat yhdessä henkilöllisyystodistuksen kanssa todistaa oikeutensa eläkeläisalennuksiin. Tietyissä tilanteissa kortin voi saada pyynnöstä myös sellainen Kelan eläkkeensaaja, joka saa eläkettä tai vastaavaa korvausta muualta.

Kela päätti luopua kuvallisesta Kela-kortista, koska kuvallinen kortti ei ole asiakkaiden etuuksien hoitamisen kannalta välttämätön eikä se ole virallinen henkilötodistus. Kuvallinen Kela-kortti on aiheuttanut väärinkäsityksiä, kun kansalaiset ovat luulleet sitä viralliseksi henkilötodistukseksi.

Maksutonta kuvatonta Kela-korttia muutos ei koske.

Lähde: lehti Kelan sanomat 3/2008
Julkaistaan toimituksen luvalla.

rf

Tulostusversio