10 interaktiivisen online-pelin sarja, joka sisältää opettavaista tietoa Venäjästä

“Venäjän kielen oppiminen on helppoa ja yksinkertaista Suomessa”.


Pelien tarkoituksena on opettaa venäjän kieltä lapsille ja aikuisille, jotka eivät osaa tai osaavat huonosti venäjää.
Pelit on tarkoitettu myös opetusta tukevana materiaalina niille opiskelijoille, joille venäjä on äidinkieli.

Kymmenen interaktiivista opettavaista ja kielellis-kulttuurista verkkopeliä, jotka toimivat kahdella kielellä, venäjäksi ja suomeksi, ottavat huomioon eri ikäryhmiin kuuluvien lasten kiinnostukset ja tarpeet ja auttavat kääntämään venäjän kielen oppimisprosessin jännittäväksi ja mielenkiintoiseksi peliksi.


Hankkeesta


Mosaiikki ry työskenteli neljä kuukautta — syyskuusta joulukuuhun 2019 — «Venäjän kielen oppiminen on helppoa ja yksinkertaista Suomessa».

Hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin 10 interaktiivisen Venäjästä kertovaa tietoa sisältävän verkkopelin sarja kohderyhmien tarpeiden mukaisesti. Kaikki pelit toimivat kahdella kielellä: venäjäksi ja suomeksi. Pelien kaksikielisyys antaa myös suomalaisille, sekä lapsille että aikuisille, mahdollisuuden käyttää niitä venäjän kielen opiskelussa. Mikä lisää hankkeen merkitystä ja sen ajankohtaisuutta venäjän kielen edistämisessä ulkomailla, mm. Suomessa.


Hankkessa asetettiin kaksi tavoitetta:

1. Rakentaa interaktiivisia verkkopelejä, joiden tarkoituksena on lisätä motivaatiota ja kiinnostusta venäjän kielen oppimiseen sellaisten venäjänkielisten lasten ja nuorten keskuudessa, joilla venäjä on äidinkieli, mutta sen oppimista ei tueta vieraskielisessä asuinympäristössä.
2. Venäjän kielen ja kulttuurin edistäminen ja popularisointi suomalaisten lasten ja nuorten keskuudessa, jotka eivät osaa tai osaavat huonosti venäjää, mutta haluavat oppia sitä.


Hankkeen kohderyhmiltä saatujen palautteiden perusteella voidaan tehdä johtopäätös: molemmat tavoitteet saavutettiin.

Interaktiiviset online-pelit, jotka sisältävät opettavaista tietoa Venäjästä

Pelien tarkoituksena on oppia venäjän kielen aakkoset, laajentaa näköpiiriä ja käsityksiä ympäröivästä maailmasta.

Pelit auttavat lapsia kehittämään tarkkavaisuutta ja havaintokykyä sekä kykyä nähdä, kuulla ja muistaa, sekä kehittävät käsien hienomotoriikkaa.

Mitä eläimiä Venäjällä elää

Pelin aikana lapset tutustuvat venäläisiin aakkosiin ja oppivat Venäjällä elävien eläinten, lintujen ja hyönteisten nimiä. Peli edistää sanaston laajenemista. Peli on suunnattu päiväkoti-ikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Mitä Venäjällä kasvaa

Pelin aikana lapset tutustuvat venäläisiin aakkosiin ja Venäjän kasvien maailmaan. Venäjällä kasvavien kukkien, marjojen, vihannesten, sienien nimet tulevat lapsille tutuiksi. Peli edistää sanaston laajenemista. Peli on suunnattu päiväkoti-ikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Nina Gedevskayan ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Vastaus kysymyksiin, lauseiden muodostaminen eri sanoista

Pelit on suunnattu huomion keskittämiseen, visuaalisen muistin ja selkeän puhetavan kehittämiseen, sanaston laajentamiseen, kykyyn rakentaa loogisia yhteyksiä. Pelit auttavat rakentamaan lauseita aiheeseen sopivista sanoista sekä kertomaan omin sanoin lyhyitä tarinoita.

Venäläiset sadut: Tietovisa

Pelissä lapsille esitellään venäläisten satujen hahmoja ja pyydetään vastaamaan kuvien sisältöä koskeviin kysymyksiin. Peli herättää kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin satujen sankarien kautta. Peli on suunnattu päiväkoti- ja ala-asteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Masha kylässä

Pelissä lapset oppivat laatimaan esittelevää tarinaa juonikuvien sarjan aiheesta «Talonpoikaistyttö Mashan päivä 1800-luvulla». Peli keskittyy tapahtumien järjestykseen sekä esittelee Venäjän kulttuurin elementtejä talonpoikaistyttö Mashan kautta. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Verbit

Pelit on suunnattu tutustumiseen venäjän kielen yksinkertaisiin verbeihin ja niiden oikeaan käyttämiseen, sanaston laajentamiseen, puheen kehittämiseen, kykyyn rakentaa loogisia yhteyksiä sekä muistin edistämiseen.

Verbit: Masha kylässä

Pelissä lapset tutustuvat venäjän kielen verbeihin sekä venäläisen kulttuurin elementteihin Masha-tytön päivittäisten tehtävien kautta. Masha asuu 1800-luvun venäläisessä kylässä. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Opitaan verbejä venäläisten satujen sankarien kanssa

Pelissä lapset tutustuvat venäjän kielen yksinkertaisiin verbeihin ja oppivat käyttämään niitä. Peli herättää kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin venäläisten satujen sankarien kautta. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Sanaluokat: substantiivi, adjektiivi, verbi

Pelit on suunnattu tutustumiseen venäjän kielen sanaluokkiin sekä yleisen käsityksen muodostamiseen sanaluokista. Pelit myös kehittävät tarkkavaisuutta, ajattelukykyä, osaamista rakentaa loogisia yhteyksiä sekä laajentavat sanastoa.

Venäjän eeppiset sankarit

Pelissä lapset tutustuvat sanaluokkiin «Venäjän eppisten runojen (bylinojen) sankarit» — aiheisten juonikuvien avulla. Samanaikaisesti peli herättää kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin venäläisten sankarien (bogatyrien) — Venäjän Maan puolustajien kautta. Pelin aikana lapset oppivat paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita jokaisesta pelin sankarista. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Venäläiset juhlat

Pelissä lapset tutustuvat sanaluokkiin «Venäläiset juhlat»-aiheisten juonikuvien avulla. Samanaikaisesti peli herättää kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin venäläisiä juhlia koskevan materiaalin avulla. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Temaattiset pelit

Pelit on suunnattu huomion keskittämiseen, näköpiirin laajentamiseen, ne laajentavat tietoa venäläisestä kulttuurista, kehittävät loogista ajattelua sekä muistikykyä.

Mielenkiintoista tietoa Venäjän kirkoista

Pelissä lapset tutustuvat Venäjän ortodoksiseen kulttuuriin. Pelin aikana lapset oppivat paljon uutta ja mielenkiintoista Venäjän kirkoista temaattisen tietokilpailun avulla. Peli on suunnattu yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Venäjän kaupunkien vaakunat

Pelissä lapset oppivat tunnistamaan Venäjän kaupunkien vaakunoita, hankkivat lisätietoja ja tutustuvat samalla Venäjän kaupunkien nimiin: sekä tuttuihin että tuntemattomiin. Peli on suunnattu yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Harri Kallion ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.