Kaikki

Hauskat Aakkoset

Hauskat aakkoset -peli auttaa kauniiden kuvien avulla muistamaan, miltä kirjaimet näyttävät, yhdistämään kirjaimen ja samalla kirjaimella alkavan kuvan sekä tavuttamaan sanoja. Peli on suunnattu esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Kulkuvälineet

Kulkuvälineet-peli parantaa aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien ja ohjeiden avulla lasten keskittymiskykyä ja auttaa kehittämään näkömuistia. Peli auttaa ymmärtämään sanojen tavutussääntöjä. Samalla peli opettaa uusia sanoja ja laajentaa sanavarastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Alexandra Sholokhovan, Nina Gedevskajan ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Sanaristikko

Sanaristikko-peli auttaa kauniiden kuvien avulla kehittämään muistia ja laajentamaan sanavarastoa. Peli kehittää keskittymis- ja huomiokykyä ja opettaa lapselle ahkeruutta. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Sanapeli

Sanapeli auttaa kehittämään muistia. Värikkäät ja hauskat kuvat tekevät sanojen opiskelusta ja muistamisesta hauskaa. Samalla peli opettaa uusia sanoja ja laajentaa sanavarastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Nina Gedevskajan, Alexandra Sholokhovan ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Yhdistä sanat - Linnut

Yhdistä sanat - Linnut –peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla muistamaan sanoja ja samalla laajentamaan sanavarastoa. Pelin aikana lapset voivat tutustua sanojen oikeinkirjoitukseen, oppia tavutussääntöjä sekä oppia yhdistämään kuvan ja sanan toisiinsa. Peli auttaa kehittämään näkömuistia, huomio- ja keskittymiskykyä. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Yhdistä sanat - Kukat

Yhdistä sanat – Kukat –peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla muistamaan sanoja ja samalla laajentamaan sanavarastoa. Pelin aikana lapset voivat tutustua sanojen oikeinkirjoitukseen sekä oppia yhdistämään kuvan ja sanan toisiinsa. Peli auttaa kehittämään näkömuistia, huomio- ja keskittymiskykyä. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Karkailevat tavut

Karkailevat tavut -peli parantaa aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien ja ohjeiden avulla lasten keskittymiskykyä ja auttaa kehittämään näkömuistia. Peli auttaa ymmärtämään sanojen tavutussääntöjä. Samalla peli opettaa uusia sanoja ja laajentaa sanavarastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Koulu

Koulu-peli parantaa aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien ja ohjeiden avulla lasten keskittymiskykyä ja auttaa kehittämään näkömuistia. Peli auttaa ymmärtämään sanojen tavutussääntöjä. Samalla peli opettaa uusia sanoja ja laajentaa sanavarastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Ruokakauppa

Ruokakauppa-peli parantaa aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien ja ohjeiden avulla lasten keskittymiskykyä ja auttaa kehittämään näkömuistia. Peli auttaa ymmärtämään sanojen tavutussääntöjä. Samalla peli opettaa uusia sanoja ja laajentaa sanavarastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Verbit: Kuinka eläimet ja linnut puhuvat

Kuinka eläimet ja linnut puhuvat -peli auttaa kauniiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin muistamaan verbejä ja ymmärtämään, mitä ne tarkoittavat. Peli auttaa kehittämään muistia ja laajentamaan sanavarastoa. Peli on suunnattu päiväkoti- ja esikouluikäisille lapsille. Sitä voidaan käyttää myös alakouluikäisten opetuksessa. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Verbit: Mitä eläimet tekevät

Mitä eläimet tekevät -peli auttaa kauniiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin muistamaan verbejä ja ymmärtämään, mitä ne tarkoittavat. Pelin aikana lapset oppivat valitsemaan oikean kuvan ja siihen sopivan verbin. Peli auttaa kehittämään muistia ja laajentamaan sanavarastoa. Peli on suunnattu päiväkoti- ja esikouluikäisille lapsille. Sitä voidaan käyttää myös alakouluikäisten opetuksessa. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Verbit: Minun päiväni

Minun päiväni -peli opettaa aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien avulla koota tavuista sanoja ja laajentaa sanavarastoa. Peli auttaa ymmärtämään sanojen tavutussääntöjä. Samalla peli parantaa keskittymiskykyä ja auttaa kehittämään näkömuistia. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Minun perheeni

Minun perheeni-pelin värikkäiden kuvien avulla lapset vierailevat sopuisassa perheessä ja näkevät, kuinka viettävät aikaa perheen aikuiset ja lapset. Jokaiselle kuvalle on kysymys, minkä johdosta lapset oppivat ajattelemaan loogisesti ja löytämään oikean vastauksen. Pelin kaksikielisyys auttaa muistamaan tärkeimmät perheenjäsenet suomeksi ja venäjäksi. Peli auttaa kehittämään visuaalista muistia, olla tarkkana ja osata keskittyä. Peli on suunniteltu päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Mutta pelata voi nuorempikin lapsi aikuisen kanssa, joka selittää hänelle pelisääntöjä. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Verbit: Minun perheeni

Minun perheeni –peli auttaa kauniiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin muistamaan verbejä ja ymmärtämään, mitä ne tarkoittavat. Tämän tuloksen saavuttamiseksi jokaiselle verbille on valittu sopiva substantiivi. Värikkäällä kuvalla yksinkertaisella ja lapsen kannalta ymmärrettävällä tavalla on näytetty itse toiminto. Pelin aikana lapset opettelevat valitsemaan oikean kuvan ja asianmukaisen verbin. Peli auttaa kehittämään muistia ja laajentamaan sanavarastoa. Peli on suunnattu päiväkoti-ikäisille lapsille. Sitä voidaan käyttää myös alakouluikäisten opetuksessa. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää sekä kartuttaa sanavarastoa molemmilla kileillä. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Arvaa kirjain

Kuvaus tulossa

Arvaa kirjain II

Kuvaus tulossa

Kokoa kirjain

Kuvaus tulossa

Kenen talo

Kuvaus tulossa

Vertaa!

Kuvaus tulossa

Arvaa vuodenaika

Kuvaus tulossa

Tunteet

Kuvaus tulossa

Kirjaimet

Kuvaus tulossa

Kettu

Kuvaus tulossa

Sukupuu

Kuvaus tulossa

QUIZ Nähtävyydet

Kuvaus tulossa

Nähtävyydet

Kuvaus tulossa

Maatuska

Kuvaus tulossa

Hohloma palapeli

Kuvaus tulossa

Numerot

Numerot-peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia nollasta yhdeksään laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että loogista ajattelua. Suuremmat lapset voivat tutustua numeroiden kirjoittamiseen. Peli on suunnattu päiväkoti-ikäisille lapsille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Laske esineet

Laske esineet -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Lasketaan hedelmät ja vihannekset

Lasketaan hedelmät ja vihannekset -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Plus-laskut

Plus-laskut -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Kellonajat

Kello ja aika -peli auttaa lasta oppimaan määrittelemään aikaa digitaalisesta ja analogisesta kellosta. Pelissä on löydettävä seinäkello, joka näyttää samaa aikaa digitaalisen kellon kanssa. Peli auttaa lapsia värikkäiden taulujen avulla ymmärtämään, miten aika esitetään tavallisessa seinäkellossa viisareineen ja numeroineen, muistamaan viisareiden sijainnit kellotaulussa ja hahmottamaan aikaa. Valitsemalla erilaisista vaihtoehdoista oikean vastauksen, lapset harjoittavat muistiaan ja huomiokykyään. Peli on suunnattu pienille ja keskikokoisille koululaisille.

Suurempi, pienempi vai yhtäsuuri?

Suurempi, pienempi vai yhtäsuuri? -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppimaan pienennys-, suurennus- ja yhtäsuuruusmerkkejä. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Opetellaan numeroita

Opetellaan numeroita -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymppiin laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että loogista ajattelua. Peli on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Alexandra Sholokhovan ja Nina Gedevskajan piirroksia.

Ratkaisemme tehtäviä

Ratkaisemme tehtäviä -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia tehtävien ratkaisemista. Lapset opettelevat laskutapoja – yhteen laskemista ja vähentämistä. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä.

Murtoluvut

Murtoluvut-peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla keskittymään ja harjoittelemaan näkömuistia. Pelissä lapset oppivat ymmärtämään murtolukuja. Kuvien avulla on helppo ymmärtää, moneksi palaksi pizza on jaettu ja mikä osa pizzasta on jäänyt lautaselle. Lapset selvästi näkevät millaisen osan pizzasta muodostavat eri murtoluvut: 1/4, 2/6, 7/8 jne. Näin ollen peli selittää mitä tarkoittavat murtoluvun osoittaja ja nimittäjä. Peli on tarkoitettu ala- ja yläkouluikäisille lapsille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Miinus-laskut

Miinus-laskut-peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen vähennyslaskua. Peli kehittää lapsen mielikuvitusta ja näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Laskutehtävät – Kuva-arvoitukset

Laskutehtävät – Kuva-arvoitukset –peli auttaa lapsia nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen laskemista sekä kehittää lasten tarkkavaisuutta, mielikuvitusta, loogista, joustavaa ja omaperäistä ajattelutapaa sekä luovuutta. Opettajia ja vanhempia peli auttaa monipuolistamaan oppimisprosessia. Peli myös helpottaa lapsen emotionaalista jännitystä, kasvattaa hänen motivaatiota ja kognitiivista aktiivisuutta. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Laskutehtävät – Lukusuora

Laskutehtävät – Lukusuora –peli auttaa lapsia havainnollistaa, missä järjestyksessä numerot ovat, mitkä numerot ovat naapureina lukusuoralla sekä nähdä kyseisen numeron edeltävä ja seuraava numero. Pelin avulla on helpompaa ja hauskempaa suorittaa yhteen- ja vähennyslaskutehtäviä, ja matematiikan opetus tapahtuu mielenkiintoisessa ilmapiirissä. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Roomalaiset numerot

Roomalaiset numerot –peli tutustuttaa lapsia roomalaisiin ja arabialaisiin numeroihin, opettaa vertaamaan niitä sekä esittämään samaa tietoa eri tavoin. Peli laajentaa lasten näköpiiriä, kehittää tiedostamiskiinnostusta ja muistia. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Laske kolikot

Pelin kuvaus tulossa

Tutustu viidakkoon

Tutustu viidakkoon – peli auttaa värikkäiden kuvien avulla yhdistämään kuvan ja sanan toisiinsa. Samalla peli laajentaa lasten tietämystä – lapset tutustuvat viidakon asukkaisiin. Peli on tarkoitettu esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Koiranäyttelyssä

Koiranäyttelyssä-peli auttaa värikkäiden kuvien avulla muistamaan koirien rotujen nimet suomen ja venäjän kielellä. Peli auttaa kehittämään muistia, laajentamaan sanavarastoa. Peli myös kehittää lapsen keskittymis- ja huomiokykyä. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Kotieläimet ja linnut

Kotieläimet ja linnut –peli auttaa lapsia aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien avulla muistamaan sanoja ja samalla laajentamaan sanavarastoa. Pelin aikana lapset tutustuvat erilaisiin kotieläimiin ja lintuihin, sekä saavat tietää miten niiden nimet kirjoitetaan. Samalla lapset oppivat yhdistämään kuvan ja sanan toisiinsa. Peli auttaa kehittämään näkömuistia ja huomiokykyä. Peli on suunnattu esikoulun lapsille ja alakouluikäisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Vihannekset

Vihannekset-peli auttaa lapsia aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien avulla muistamaan sanoja ja samalla laajentamaan sanavarastoa. Pienet lapset, jotka eivät osaa lukea, voivat oppia tunnistamaan vihanneksia pelin avulla ja kuvaamaan niitä värikkäiden kuvien pohjalta. Tämä auttaa kehittämään näkömuistia ja selkeää puhetapaa. Suuremmat lapset voivat tutustua tavutussääntöihin pelin aikana. Peli on suunnattu päiväkodin ja esikoulun lapsille sekä alakoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Hedelmät

Hedelmät-peli auttaa lapsia aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien avulla muistamaan sanoja ja samalla laajentamaan sanavarastoa. Pienet lapset, jotka eivät osaa lukea, voivat oppia tunnistamaan vihanneksia pelin avulla ja kuvaamaan niitä värikkäiden kuvien pohjalta. Tämä auttaa kehittämään näkömuistia ja selkeää puhetapaa. Suuremmat lapset voivat tutustua . Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Hyönteiset

Hyönteiset-peli auttaa värikkäiden kuvien avulla muistamaan hyönteisten nimet suomen ja venäjän kielellä. Peli auttaa kehittämään muistia, laajentamaan sanavarastoa. Peli myös kehittää lapsen keskittymis- ja huomiokykyä. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Kalojen maailma

Kalojen maailma -peli auttaa värikkäiden kuvien avulla yhdistämään kuvan ja sanan toisiinsa. Samalla peli laajentaa lasten tietämystä – lapset tutustuvat kaloihin. Peli on tarkoitettu esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Nina Gedevskajan ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Marjat

Marjat–peli auttaa lapsia ja aikuisia värikkäiden kuvien avulla muistamaan sanoja ja samalla laajentamaan sanavarastoa. Pelin aikana lapset voivat tutustua sanojen oikeinkirjoitukseen sekä oppia yhdistämään kuvan ja sanan toisiinsa. Peli auttaa kehittämään näkömuistia, huomio- ja keskittymiskykyä. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Alexandra Sholokhovan, Nina Gedevskajan ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Kirjoita nimi

Kirjoita nimi -peli auttaa kehittämään muistia. Värikkäät ja hauskat kuvat tekevät sanojen opiskelusta ja muistamisesta hauskaa. Peli opettaa uusia sanoja ja laajentaa sanavarastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Nina Gedevskajan, Alexandra Sholokhovan ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Sienet

Sienet–peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla muistamaan sanoja ja samalla laajentamaan sanavarastoa. Pelin aikana lapset voivat tutustua sanojen oikeinkirjoitukseen sekä oppia yhdistämään kuvan ja sanan toisiinsa. Peli auttaa kehittämään näkömuistia, huomio- ja keskittymiskykyä. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Värit

Värit–peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla muistamaan sanoja ja samalla laajentamaan sanavarastoa. Peli auttaa kehittämään näkömuistia, huomio- ja keskittymiskykyä. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää.

Tähdistöjen nimet

Tähdistöjen nimet -peli tutustuttaa lapset öisellä taivaalla nähtävissä oleviin tähtikuvioihin. Pelin aikana lapset oppivat tähtikuvioiden nimet ja näkevät tähtikuvioissa olevien yksittäisten tähtien sijainnin. Peli auttaa lapsia aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien avulla oppimaan keskittymään ja kehittämään näkömuistia. Lapset oppivat ymmärtämään sanojen tavutussääntöjä. Pelin aikana lapset oppivat uusia sanoja ja näin laajentavat suomen- ja venäjänkielistä sanavarastoaan. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä on käytetty taiteilija Harri Kallion piirroksia.

Tähtikuviot

Tähtikuviot-peli tutustuttaa lapset öisellä taivaalla nähtävissä oleviin tähtikuvioihin. Pelin aikana lapset oppivat tähtikuvioiden nimet ja näkevät tähtikuvioissa olevien yksittäisten tähtien sijainnin. Peli auttaa lapsia aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien avulla oppimaan keskittymään, kehittämään näkömuistia ja samoin laajentamaan näköpiiriään ja oppimaan uutta. Pelin aikana lapset laajentavat suomen- ja venäjänkielistä sanavarastoaan. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä on käytetty taiteilija Harri Kallion piirroksia.

Löydä tähdistö

Löydä tähdistö -peli tutustuttaa lapset öisellä taivaalla nähtävissä oleviin tähtikuvioihin. Pelin aikana lapset oppivat tähtikuvioiden nimet ja näkevät tähtikuvioissa olevien yksittäisten tähtien sijainnin. Peli auttaa lapsia taivaalle ”piilotettujen” tähtikuvioiden avulla oppimaan keskittymään, kehittämään näkömuistia ja samoin laajentamaan näköpiiriään ja oppimaan uutta. Pelin aikana lapset laajentavat suomen- ja venäjänkielistä sanavarastoaan. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä on käytetty taiteilija Harri Kallion piirroksia.

Suomen kaupunkien vaakunat

Peli ”Suomen kaupunkien vaakunat” syntyi osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Tämä peli värikkäiden kuvien avulla auttaa lapsia nopeammin painaa muistiin Suomen kaupunkien nimet, nähdä, miten ne kirjoitetaan oikein kahdella kielellä – suomeksi ja venäjäksi, sekä tutustua eri kaupunkien vaakunoihin. Peli auttaa kehittämään visuaalista muistia, olla tarkkana ja osata keskittyä. Peli on suunniteltu keski- ja yläkouluikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Harri Kallion piirroksia.

Kalevala

Peli ”Kalevala” on rakennettu Suomen 100-vuotisjuhlavuoden puitteissa. Tässä pelissä lapset voivat tutustua kansalliseepos Kalevalan päähahmoihin: Lemminkäinen, Väinämöinen, Ilmarinen, Louhi. He myös näkevät, miten nämä nimet kirjoitetaan ja tavutetaan kahdella kielellä – suomeksi ja venäjäksi. Peli auttaa kehittämään lasten näkömuistia, tarkkuutta ja keskittymiskykyä. Tämän lisäksi Kalevala-pelin tehtävänä on eloisan kuvan kautta herättää lapsissa kiinnostusta tutustua vanhoihin suomalaisiin sankareihin ja lukea karjalais-suomalaista Kalevala-eeposta. Peli on suunnattu yläkouluikäisille lapsille. Pelissä on käytetty taiteilija Joona Räisäsen piirroksia.

Eläintarha

Eläintarha-peli auttaa lapsia aiheeseen liittyvien värikkäiden kuvien ja ohjelman komentojen avulla parantamaan keskittymiskykyä ja kehittämään näkömuistia. Peli auttaa ymmärtämään sanojen tavutussääntöjä. Lapset oppivat uusia sanoja aiheesta ”Eläintarha” ja laajentavat omaa sanavarastoaan suomeksi ja venäjäksi. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Joona Räisäsen piirroksia.

Suomi: luonto ja ihminen

Kuvaus tulossa

Matkustamme ympäri Suomea

Kuvaus tulossa

Tunnetut suomalaiset

Kuvaus tulossa

Uusi peli tulossa

Uusi peli tulossa

Uusi peli tulossa

Uusi peli tulossa

Uusi peli tulossa

Uusi peli tulossa

Uusi peli tulossa

Uusi peli tulossa

Kokoa sana 1

Kuvaus tulossa

Kokoa sana 2

Kuvaus tulossa

Kenen pesä? 2

Kuvaus tulossa

Vuodenajat 2

Kuvaus tulossa

Kenen pesä?

Kuvaus tulossa

Vuodenajat

Kuvaus tulossa

Mashan päivä

Kuvaus tulossa

Verbit: Mashan päivä

Kuvaus tulossa

Juna-lause

Kuvaus tulossa

Kirjava Kana

Kuvaus tulossa

Arvoitukset

Kuvaus tulossa

Arvoitukset

Arvoitukset -peli tutustuttaa lapset hauskassa muodossa esitettyihin arvoituksiin. Lapsille tarjotaan mahdollisuutta ratkaista arvoitus valitsemalla oikea kuva. Näin lapsi oppii keskittymään, löytämään ehdotetuista vaihtoehdoista oikean. Pelin aikana lasten sanavarasto laajenee, kuvallinen ja looginen ajattelu kehittyy. Peli toimii kahdella kielellä: venäjäksi ja suomeksi. Peli on suunnattu esikouluikäisille lapsille ja alakoululaisille. Peli on rakennettu yhteistyössä tulevaisuuden CrushPro ammattikoulun oppilaiden kanssa kurssiopettajien Evgeni Vasiljevin ja Stanislav Koroljovin johdolla. Evgeni ja Stanislav ovat indie-pelien kehittäjiä. Pelissä on käytetty taiteilijoiden Alexandra Sholokhovan ja Nina Gedevskajan piirroksia.

Mikä on syötävää?

Peli ”Syötävä – Ei syötävä” tutustuttaa lapsia esineympäristöön. Peli opettaa lapsia erottamaan, mikä kelpaa syötäväksi ja mikä ei kelpaa. Pikku lapsille peli on samanaikaisesti hauska ja erittäin hyödyllinen, koska vaatii lapsilta tarkkuutta ja sitkeyttä. Peli on suunnattu pienille päiväkoti-ikäisille lapsille. Peli on rakennettu yhteistyössä tulevaisuuden CrushPro oppilaiden kanssa, joiden opettajina ovat indie-pelien kehittäjät Evgeni Vasiljev ja Stanislav Koroljov. Pelissä on käytetty taiteilijoiden Nina Gedevskajan ja Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Muodosta lause

Pelissä ”Muodosta lause” lapsen pitää valita kuvan aiheeseen sopivat sanat ja rakentaa niistä lause. Näin lapset oppivat muodostamaan lauseen oikein suomen ja venäjän kielillä. Peli auttaa kehittämään loogista ajattelua, olla tarkkana ja osata keskittyä. Peli on tarkoitettu ala- ja yläkouluikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Nina Gedevskajan, Elena Krushelnitskajan ja Joona Räisäsen piirroksia.

Odenwall Anette Marina (Suomi)

Hämäläinen Harri Sakari (Suomi)

Laakkonen Anssi Mikael (Suomi)

Valter Doul (Jyväskylä, Suomi)

Nikulin Leonid (Pietari, Venäjä) / Никулин Леонид Валерьевич (г. С.Петербург, Россия), 2014

Rastorgueva Tatiana (Suomi) / Расторгуева Татьяна (Финляндия), 2015

Kopylova Ekaterina(Suomi)/ Копылова Екатерина (Финляндия), 2016

Kopylov Igor (Pietari, Venäjä) / Копылов Игорь(г. С.Петербург, Россия ), 2016