Iloinen matematiikka

Numerot

Numerot-peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia nollasta yhdeksään laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että loogista ajattelua. Suuremmat lapset voivat tutustua numeroiden kirjoittamiseen. Peli on suunnattu päiväkoti-ikäisille lapsille. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Laske esineet

Laske esineet -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Lasketaan hedelmät ja vihannekset

Lasketaan hedelmät ja vihannekset -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Plus-laskut

Plus-laskut -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Kellonajat

Kello ja aika -peli auttaa lasta oppimaan määrittelemään aikaa digitaalisesta ja analogisesta kellosta. Pelissä on löydettävä seinäkello, joka näyttää samaa aikaa digitaalisen kellon kanssa. Peli auttaa lapsia värikkäiden taulujen avulla ymmärtämään, miten aika esitetään tavallisessa seinäkellossa viisareineen ja numeroineen, muistamaan viisareiden sijainnit kellotaulussa ja hahmottamaan aikaa. Valitsemalla erilaisista vaihtoehdoista oikean vastauksen, lapset harjoittavat muistiaan ja huomiokykyään. Peli on suunnattu pienille ja keskikokoisille koululaisille.

Suurempi, pienempi vai yhtäsuuri?

Suurempi, pienempi vai yhtäsuuri? -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppimaan pienennys-, suurennus- ja yhtäsuuruusmerkkejä. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Nina Gedevskajan piirroksia.

Opetellaan numeroita

Opetellaan numeroita -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymppiin laskemista. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että loogista ajattelua. Peli on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Alexandra Sholokhovan ja Nina Gedevskajan piirroksia.

Ratkaisemme tehtäviä

Ratkaisemme tehtäviä -peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia tehtävien ratkaisemista. Lapset opettelevat laskutapoja – yhteen laskemista ja vähentämistä. Peli kehittää sekä lapsen mielikuvitusta että näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Pelata voidaan sekä yksin, että ryhmässä.

Murtoluvut

Murtoluvut-peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla keskittymään ja harjoittelemaan näkömuistia. Pelissä lapset oppivat ymmärtämään murtolukuja. Kuvien avulla on helppo ymmärtää, moneksi palaksi pizza on jaettu ja mikä osa pizzasta on jäänyt lautaselle. Lapset selvästi näkevät millaisen osan pizzasta muodostavat eri murtoluvut: 1/4, 2/6, 7/8 jne. Näin ollen peli selittää mitä tarkoittavat murtoluvun osoittaja ja nimittäjä. Peli on tarkoitettu ala- ja yläkouluikäisille lapsille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijan Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Miinus-laskut

Miinus-laskut-peli auttaa lapsia värikkäiden kuvien avulla nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen vähennyslaskua. Peli kehittää lapsen mielikuvitusta ja näköhavaintoa. Peli auttaa lapsia ajattelemaan loogisesti. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Laskutehtävät – Kuva-arvoitukset

Laskutehtävät – Kuva-arvoitukset –peli auttaa lapsia nopeammin ja paremmin oppia yhdestä kymmeneen laskemista sekä kehittää lasten tarkkavaisuutta, mielikuvitusta, loogista, joustavaa ja omaperäistä ajattelutapaa sekä luovuutta. Opettajia ja vanhempia peli auttaa monipuolistamaan oppimisprosessia. Peli myös helpottaa lapsen emotionaalista jännitystä, kasvattaa hänen motivaatiota ja kognitiivista aktiivisuutta. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Laskutehtävät – Lukusuora

Laskutehtävät – Lukusuora –peli auttaa lapsia havainnollistaa, missä järjestyksessä numerot ovat, mitkä numerot ovat naapureina lukusuoralla sekä nähdä kyseisen numeron edeltävä ja seuraava numero. Pelin avulla on helpompaa ja hauskempaa suorittaa yhteen- ja vähennyslaskutehtäviä, ja matematiikan opetus tapahtuu mielenkiintoisessa ilmapiirissä. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Roomalaiset numerot

Roomalaiset numerot –peli tutustuttaa lapsia roomalaisiin ja arabialaisiin numeroihin, opettaa vertaamaan niitä sekä esittämään samaa tietoa eri tavoin. Peli laajentaa lasten näköpiiriä, kehittää tiedostamiskiinnostusta ja muistia. Peli on suunnattu alakouluikäisille. Pelata voidaan sekä yksin että ryhmässä. Pelissä voi oppia sekä suomea että venäjää. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Alexandra Sholokhovan piirroksia.

Laske kolikot

Pelin kuvaus tulossa

Odenwall Anette Marina (Suomi)

Hämäläinen Harri Sakari (Suomi)

Laakkonen Anssi Mikael (Suomi)

Valter Doul (Jyväskylä, Suomi)

Nikulin Leonid (Pietari, Venäjä) / Никулин Леонид Валерьевич (г. С.Петербург, Россия), 2014

Rastorgueva Tatiana (Suomi) / Расторгуева Татьяна (Финляндия), 2015

Kopylova Ekaterina(Suomi)/ Копылова Екатерина (Финляндия), 2016

Kopylov Igor (Pietari, Venäjä) / Копылов Игорь(г. С.Петербург, Россия ), 2016