Kohderyhmien tarpeisiin vastaava kokoelma,

johon kuuluu 25 online-peliä

Vuonna 2018 olemme päättäneet laajentaa työtämme niin, että luomme online-pelejä venäjänkielisille lapsille, joilla on ongelmia opiskella venäjää. Näitä ongelmia ovat esimerkiksi kirjoitushäiriöt, vaikeus loogisesti vastata kysymyksiin, tekstin kertominen tai yhtenäisen tekstin rakentaminen. Olemme luoneet yhdessä ”Venäjän kielen edistämisen ja venäjänkielisen opetuksen” –säätiön kanssa yhteishankkeen, joka valittiin tuen saajaksi Moskovassa Presidentin apurahasäätiön toisessa haussa.

Hankkeemme päätavoitteena on auttaa lapsia oppimaan venäjää Suomessa käyttäen kehittäviä online-pelejä. Hanke toteutetaan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi tarkoitetulla tuella, jonka myöntää Venäjän federaation presidentin apurahasäätiö.
Projektin osallistujat

Pelejä

Aakkosten tallentaminen

Pelit on tarkoitettu näkömuistin harjoittamiseen, keskittymiseen, ajattelun kehittämiseen. Pelit auttavat rakentamaan loogisia yhteyksiä ja kehittämään hienomotorisia taitoja. Ne auttavat lapsia, joilla on dyspraksia ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD). Dyspraksia on motoristen toimintojen kehityksellinen koordinaatiohäiriö eli aivoperäinen vaikeus suorittaa tiettyjä liikkeitä tai liikesarjoja. Häiriöt ilmenevät poikkeuksellisena kömpelyytenä, johon ei liity älyllistä jälkeenjääneisyyttä, kömpelyyttä selittävää aistivammaa tai neurologista häiriötä. Motorinen kömpelyys liittyy usein tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöön (ADHD).

ARVAA KIRJAIN

LIITÄ KIRJAIN JA KUVA

KOKOA KIRJAIN

Sanojen muodostaminen kirjaimista

Peleissä on kaksi vaikeustasoa, joiden tarkoituksena on laajentaa sanavarastoa, parantaa huomiota, auttaa parempaan muistamiseen ja kehittää hienomotorisia taitoja. Pelit auttavat lapsia, joilla on dysleksia ja dispraksia. Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta kutsutaan lukivaikeudeksi. Usein käytetään myös termiä lukihäiriö tai dysleksia. Keskeisin piirre on vaikeus hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Tämä näkyy muun muassa lukemisen ja kirjoittamisen hitautena ja virhealttiutena. Seurauksina voi olla luetun ymmärtämisen vaikeuksia ja lukemisen jääminen vähiin, mikä puolestaan voi johtaa sanavaraston ja yleistietojen vähäisyyteen. Lukivaikeuteen liittyy usein myös muistin ongelmia, kuten kielellisen lyhytkestoisen muistin kapeutta. Tämä voi hidastaa uusien asioiden mieleen painamista ja oppimista.

KOKOA SANA 1

KOKOA SANA 2

Lauseiden muodostaminen kirjaimista

Pelit on suunnattu näkömuistin harjoittamiseen, keskittymiseen, puheen kehittämiseen. Ne auttavat parempaan muistamiseen ja edistävät oppimista kertomalla lyhyitä tekstejä omin sanoin. Kirjava kana- peli tutustuttaa Venäjän kulttuurin elementteihin kansansadun kautta. Pelit auttavat lapsia, joilla on dysleksia ja dispraksia.

KIRJAVA KANA

VUODENAJAT 2

KUKA MISSÄKIN ASUU 2

Lauseiden muodostaminen sanoista

Pelit on suunnattu keskittymiseen, puheen kehittämiseen. Ne auttavat parempaan muistamiseen, sanavaraston laajentamiseen kuvien kautta. Myös ne auttavat rakentamaan loogisia yhteyksiä, muodostamaan lauseita vastaavista sanoista. Pelit edistävät oppimista kertomalla lyhyitä tekstejä omin sanoin. Ne auttavat lapsia, joilla on dysleksia ja dysgrafia. Dysgrafia (tai agrafia) on keskushermostoperäinen kirjoitushäiriö, joka esiintyy usein lukemisen erityisvaikeuden (dysleksia) tai muiden oppimishäiriöiden yhteydessä.

JUNA-LAUSE

VUODENAJAT

KUKA MISSÄKIN ASUU?

MASHAN PÄIVÄ

Verbit

Peli on suunnattu verbien oikeaan käyttöön, helppojen lauseiden muodostamiseen (verbi+substantiivi), sanavaraston laajentamiseen, puheen kehittämiseen. Se auttaa muodostamaan loogisia yhteyksiä. Peli auttaa lapsia, joilla on dysgrafia ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD).

OPETELLAAN VERBEJÄ: MASHAN PÄIVÄ

Adjektiivit

Peli on suunnattu adjektiivien oikeaan käyttöön, sanavaraston laajentamiseen, ajattelun kehittämiseen. Se auttaa rakentamaan loogisia yhteyksiä ja parempaan muistamiseen. Kakkara- peli tutustuttaa Venäjän kulttuurin elementteihin kansansadun kautta. Peli auttaa lapsia, joilla on dysgrafia ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD).

KAKKARA: TUNTEET

Vaikeat kirjaimet ja venäläiset sananlaskut

Peli on tarkoitettu harjoittelemaan vaikeiden kirjaimien ääntämistä ja puheen kehittämistä. Peli tutustuttaa Venäjän kulttuurin elementteihin sanaleikkien kautta. Se auttaa lapsia, joilla on puhevikoja.

Vaikeat kirjaimet

Opettavaiset pelit

Pelit on suunnattu keskittymiseen, muistin harjoittamiseen. Ne auttavat rakentamaan loogisia yhteyksiä ja vastaamaan helppoihin kysymyksiin, myös ne laajentavat sanavarastoa ja kehittävät hienomotorisia taitoja. Pelit auttavat lapsia, joilla on dyspraksia ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD).

ARVAA VUODENAIKA

KENEN TALO?

VERTAA!

ARVOITUKSET

Temaattiset pelit

Pelit on suunnattu keskittymiseen, Venäjän kulttuurin tuntemuksen laajentamiseen, loogisen ajattelun kehittämiseen. Ne auttavat parempaan muistamiseen. Tietokilpailu- peli tutustuttaa Venäjän kulttuurin elementteihin Moskovan ja Pietarin nähtävyyksien kautta. Pelit auttavat lapsia, joilla on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD).

SUKUPUU

TIETOKILPAILU

Informatiiviset pelit

Pelien tavoitteena on laajentaa tietoja maailmasta, herättää kiinnostus venäjän kieltä ja kulttuuria kohtaan, kehittää puheenvuoroja ja laajentaa informatiivisia tietoja. Pelit auttavat lapsia, joilla on dysleksia ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD).

NÄHTÄVYYDET

HOHLOMA PALAPELI

KOKOA MAATUSKA

KETTU

Odenwall Anette Marina (Suomi)

Hämäläinen Harri Sakari (Suomi)

Laakkonen Anssi Mikael (Suomi)

Valter Doul (Jyväskylä, Suomi)

Nikulin Leonid (Pietari, Venäjä) / Никулин Леонид Валерьевич (г. С.Петербург, Россия), 2014

Rastorgueva Tatiana (Suomi) / Расторгуева Татьяна (Финляндия), 2015

Kopylova Ekaterina(Suomi)/ Копылова Екатерина (Финляндия), 2016

Kopylov Igor (Pietari, Venäjä) / Копылов Игорь(г. С.Петербург, Россия ), 2016