2017 |  2016 |  2015 |  2014
2013 |  2012 |  2011 |  2010


№ 4 (30)


№ 3 (29)


№ 2 (28)


№ 1 (27)

№ 2 ( 28 ) 2017

Lemmikin kanssa ulkomaille

Lemmikit ovat enemmän kuin vain karvaisia kavereita, ne ovat monelle osa perhettä ja matkustavat sinne, minne omistajatkin. Mutta mitä tulee ottaa huomioon matkustaessa lemmikin kanssa toiseen maahan, oli syynä sitten muutto, loma tai vaikka näyttelyreissu?

Lemmikin kanssa


Toki tulee ottaa huomioon voisiko lemmikin jättää hoitoon siksi aikaa, kun lomailee. Lemmikille voi olla stressaavaa joutua esimerkiksi lentokoneeseen yksin, tai olla pitkiä aikoja autossa tai junassa. Mikäli lemmikin päättää ottaa mukaan, on hyvä tietää mitä pitää ottaa huomioon matkustaessa lemmikin kanssa toiseen maahan. Eläimen kanssa matkustamiseen valmistautuminen täytyy aloittaa hyvissä ajoin, joskus jopa neljä kuukautta ennen matkaa, jotta tarvittavat asiakirjat ja rokotukset ehtivät tulla voimaan. Ajantasainen tieto ja käytännöt tulee aina tarkistaa viranomaisten sivuilta.

Eläinten tuontiin liittyvät rajoitukset ja vaatimukset varmistavat sen, ettei tarttuvia tauteja leviä toiseen maahan. Jokainen maa on määritellyt omat käytäntönsä, esimerkiksi Suomella ei ole ehtoja eläimen viemiselle maasta. Matkustaessa toiseen maahan täytyy selvittää kohdemaan käytännöt ja lainsäädäntö lähetystöstä tai eläinlääkintäviranomaisilta. Ohjeita ja säännöksiä lemmikin kanssa matkustamiseen ulkomaille löytyy Suomen ja Venäjän Tullien sekä Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) sivuilta. Eviran nettisivuilla on tietoa myös venäjän kielellä. Lisää tietoa saa neuvontapuhelimesta. Venäjälle lemmikin kanssa matkustamisesta löytyy tietoa myös Euraasian tulliliiton sivuilta sekä Suomen Venäjän Suurlähetystöstä.


Lemmikkipassi ja terveystarkastukset

Lemmikillä tulee olla lemmikkieläintodistus eli lemmikkieläinpassi. Se vaaditaan koirilta, kissoilta, hillereiltä ja freteiltä kaikissa EU-maiden välisissä kuljetuksissa. Lemmikkieläinpassia voidaan käyttää myös silloin, kun lemmikkieläin käy vierailulla EU:n ulkopuolisessa maassa, kuten esimerkiksi Venäjällä ja palaa sieltä Suomeen tai muuhun EU-maahan. Lemmikkipassin voi myöntää vain laillistettu eläinlääkäri.

Passista tulee käydä ilmi omistajan nimi, tiedot tunnistusmerkinnästä ja voimassaolevista rokotuksista. Rokotusmääräykset vaihtelevat maittain, mutta yleensä matkustavalta koiralta vaaditaan koko matkan voimassaolevat yleisimmät rokotukset sekä joihinkin maihin vaaditaan merkintä heisimato- eli ekinokokkoosilääkityksestä. Lääkitys tulee antaa 1–5 päivää ennen maahan saapumista. Kissalta tai fretiltä ekinokokkoosilääkitystä ei vaadita.

Rabies, eli raivotautirokotteen voi antaa vain yli 12-viikkoiselle pennulle ja se tulee antaa vähintään 21 päivää ennen aiottua matkaa. Rokotuksen tulee olla voimassa koko matkan ajan. Alle 15 viikon ikäisten pentujen siirtäminen on kielletty. Näyttelyihin, kilpailuihin tai koulutuksiin matkustavien lemmikkien minimi-ikä on 6 kk. Lemmikin tulee olla tunnistusmerkitty (siru tai tatuointi) ennen raivotautirokotuksen antamista. Vuodesta 2011 jälkeen hyväksytään vain mikrosirut. Ennen vuotta 2011 tehdyt tatuointimerkinnät hyväksytään, mikäli ne ovat selkeästi luettavissa ja niistä on eläinlääkärin todistus. Näyttelyitä varten säännökset voivat olla erilaiset, joten niihin kannattaa tutustua erikseen. Joihinkin maihin vaaditaan myös raivotautivasta-ainetesti.


Lemmikin kanssa matkustaminen

Kuten jo aiemmin todettiin, lemmikin maastavientiin Suomi ei ole asettanut ehtoja. Säädökset koskevat lomalta tai muulta matkalta paluuta Suomeen, johon on hyvä varautua jo ennen matkaan lähtöä. Silloinkin säädökset eroavat, riippuen siitä palaako matkustaja EU:n jäsenmaasta vai EU:n ulkopuolelta. Lisäksi maahantuontiin liittyvät vaatimukset vaihtelevat riippuen eläinlajista ja sen alkuperämaasta. Suomeen tuotaessa tuontivaatimukset tulee selvittää etukäteen ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Eviraan. Tuotaessa lemmikki EU-maasta Suomeen, siitä ei tarvitse ilmoittaa tullille, mutta rokotusten on oltava kunnossa ja todistukset sekä lemmikkipassi näytettävä pyydettäessä.

EU:n ulkopuolelta tulevien eläinten tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat tarkistetaan aina. Omistajan pitää itse esittää lemmikki ja asiakirjat Tullille, eli on kuljettava punaista kaistaa pitkin tullitarkastukseen. Lisäksi, maahan pitää saapua hyväksytyn saapumispaikan kautta. Nämä paikat voi tarkistaa Eviran sivuilta. Myytäväksi tuotavia eläimiä koskevat eri säädökset. Lintuja lukuun ottamatta lemmikin voi tuoda maahan lähes kaikkien raja-asemien kautta.

Varmistuksen siitä, vaatiiko eläimen tuonti rajaeläinlääkärin tarkastuksen, voi tarkistaa Evirasta. Muusta kuin EU-maasta tulevat lemmikit tarkastaa aina tulli. Myytäville tai luovutettaville eläimille tarkastuksen tekee aina rajaeläinlääkäri. Jos tuontivaatimukset eivät täyty, eläin voidaan määrätä palautettavaksi lähtömaahan tai lopetettavaksi.


Lemmikin kanssa Venäjälle

Yksi henkilö saa viedä kerralla Venäjälle kaksi koiraa tai kissaa. Venäjä kelpuuttaa EU-lemmikkipassin, jossa tulee olla suomalaisen virkaeläinlääkärin merkintä, joka todistaa, että eläimelle on tehty kliininen tarkastus viiden vuorokauden kuluessa ennen matkaa. Eläin tulee olla tunnistusmerkitty ja lemmikkipassissa tulee olla merkintä kaikista vaadittavista rokotuksista. Raivotautirokotus on annettava viimeistään 30 vuorokautta ja aikaisintaan 12 kuukautta ennen eläimen tuontia Venäjälle. Tarkemmat rokotusmääräykset tulee tarkastaa Federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen sivuilta ja sen aluehallintojen sivuilta. Lemmikin kanssa Venäjältä palattaessa on tärkeää muistaa, että EU:n ulkopuolelta palaavaa eläintä koskevat kohdemaan säädökset on otettu huomioon jo ennen matkaa, ja huolehdittu vaadittavat rokotukset kuntoon. Lemmikkien maahantuonti on säädetty tehtäväksi hyväksytyissä maahantulopisteissä, joita ovat Suomesta matkustaessa lähes kaikki tavallisimmat rajanylityspaikat. Viimeisimmän tiedon voi aina tarkistaa Euraasian talousunionista tai Eviralta.


Lemmikit lentokoneessa

Lentokoneella matkustettaessa eläin voi matkustaa ruumassa tai matkustamossa, riippuen sen koosta ja painosta. Lemmikin painoa laskiessa on otettava huomioon kuljetuslaatikon paino, joka lasketaan lemmikkieläimen painoon kuuluvaksi. Alle 8 kg painoiset lemmikit voivat matkustaa käsimatkatavaroina omistajan kanssa lentokoneen matkustamossa. Ruumassa eläin matkustaa rahtina, eikä matkan aikana omistajan ole mahdollista tavata lemmikkiään. Jokaisella lentoyhtiöllä on omat säännökset ja ne vaihtelevat myös eläinlajeittain. Lemmikkien ollessa kyseessä on erityisen tärkeää varata lennot hyvissä ajoin etukäteen ja huomioida kaikki tarvittavat asiakirjat, joiden tulee olla Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n säännösten mukaisia.


Kuljetuslaatikkovaatimukset

Koirien ja kissojen kuljetukseen tarkoitetun laatikon on oltava turvallinen sekä eläimelle että sitä käsittelevälle henkilökunnalle. Rakenteen tulee olla kestävä, ja siinä on oltava riittävästi tuuletusaukkoja. Esimerkiksi Finnair ei hyväksy ritiläkattoisia kuljetuslaatikoita. Kuljetuslaatikon tulee olla niin iso, että eläin mahtuu kunnolla seisomaan, istumaan pää pystyssä ilman että korvat koskettavat kattoa, pyörimään ympäri sekä makaamaan tassut suorina. Materiaaliltaan sen tulee olla kovaa muovia, vaneria tai puuta. Joissain maissa käsittelemätöntä puuta ei saa tuoda maahan, joten sekin tulee ottaa huomioon laatikkoa valittaessa. Muiden eläinten laatikoiden vaatimukset saa tiedustelemalla.

Suuremmat eläimet matkustavat lentokoneen rahtiruumassa (poikkeuksena myös kaikki yksin matkustavat eläimet ja kolmannen osapuolen EU:n ulkopuolelta tuomat eläimet kuljetetaan rahtina). Moni tietää, että lennolla matkatavarat voivat sijaita kylmässäkin ruumassa, mutta lemmikit matkustavat lämmitetyssä ruumassa, sillä monissa koneissa on termostaattiohjattu lämmitys, jolloin lämpötila voi olla lähes sama kuin matkustamossa. Ruuman lämpeneminen säädettyyn lämpötilaan kestää noin tunnin lähdöstä ja melutaso ruumassa on hieman korkeampi kuin matkustamossa. Lennon aikana ruumassa ei ole valoja, jolloin useimmat eläimet rauhoittuvat nukkumaan. Jokainen eläin on kuitenkin yksilö, joten omistajan olisi hyvä harjoitella kuljetuslaatikossa olemista ennen lentoa tai mitä tahansa matkaa. Lemmikkien kuljetuksesta matkustamossa tai rahtina peritään maksu. Poikkeuksena opaskoirat, jotka matkustavat omistajansa kanssa ilmaiseksi matkustamossa, mikäli asiakkaan kunto niin vaatii.

Lemmikin kanssa matkustaminen yleistyy koko ajan ja se on helpottunut huomattavasti lemmikkipassin käyttöönoton jälkeen. Moni lomaileekin nykyisin koko perheen voimin, johon myös eläin kuuluu.

Hyvää ja turvallista matkaa!


Lähteet ja lisätietoa:
http://tulli.fi
https://www.evira.fi/elaimet/
www.evira.fi/ru
http://customs.ru
http://www.tsouz.ru/db/techregulation/PP/Pages/default.aspx
http://helsinki.mid.ru/web/helsinki-fi/lemmikin-kanssa-venajalle-matkustaminen
https://www.finnair.com/fi/fi/information-services/baggage/pets/flying-with-pet


Tekstin on koonnut lähteiden pohjalta Seliina Tiainen.
Kuva: Seliina Tiainen
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylös