Uusia pelejä

Ruhtias Aleksanteri Nevski: Arvaa sana

Peli sisältää 12 näyttöä, joissa on tehtäviä sanojen rakentamiseen, jotka on arvattava näytöllä olevien kirjainten perusteella. Pelin vaikeus on siinä, että jotkut näytöt sisältävät myös «ylimääräisiä» kirjaimia, joita ei ole sanassa. Kirjaimet on siirrettävä oikein tyhjiin ruutuihin vedä-toiminnolla. Jos sana on liian vaikea arvata, voi käyttää tähtipainiketta, jonka avulla pääsee näytölle, jossa vastaukset on julkaistu 12 kuvan muodossa. Ruhtinas Aleksanteri Nevski: Arvaa sana -peli tehtävien ja värikkään suunnittelun kautta esittelee Venäjän historiaa ja kulttuuria, peli on suunnattu huomion keskittämiseen, edistää uusien sanojen tunnistamista ja muistamista Venäjän historiasta ja sitä kautta laajentaa sanastoa. Peli rohkaisee myös tutustumaan itsenäisesti Venäjän historiaan ja kulttuuriin. Peli luotiin ruhtinas Aleksanteri Nevskin 800-vuotisjuhlan juhlavuonna Venäjällä. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Abdrazakavan piirroksia.

Ruhtias Aleksanteri Nevski: Yhdistä sana kuvaan

Ruhtias Aleksanteri Nevski: Yhdistä sana kuvaan -peli on suunnattu huomion keskittämiseen, edistää uusien sanojen tunnistamista ja muistamista Venäjän historiasta ja sitä kautta laajentaa sanastoa. Peli rohkaisee myös tutustumaan itsenäisesti Venäjän historiaan ja kulttuuriin. Peli luotiin ruhtinas Aleksanteri Nevskin 800-vuotisjuhlan uhlavuonna Venäjällä. Peli sisältää 9 näyttöä, joissa on tehtäviä yhdistettävä sana kuvan oikein. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Abdrazakavan piirroksia.

Suomalaiset juhlapäivät: Tietokilpailu

Peli sisältää 20 näyttöä, joissa on infotekstejä 20 suomalaisesta juhlapäivästä ja 60 näyttöä tietokilpailukysymyksillä liittyjen infoteksteihin. Vastausten tuloksen laskee sisäänrakennettu laskuri, kokonaistulos näkyy välittömästi jokaisella kysymysnäytöllä. Lopputulos on merkitty viimeiseen näyttöön. Suomalaiset juhlapäivät Tietokilpailu -peli tähtää huomion keskittämiseen, sanaston laajentamiseen, loogisen ajattelun kehittämiseen, peli auttaa muistamaan uutta tietoa. Se esittelee myös suomalaisen kulttuurin elementtejä tutustumalla 20 suomalaiseen juhlapäivään.  Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia. Pelissä käytetään piirrettyjen kuvien lisäksi 8 valokuvaa Suomen luonto -aiheesta.

Suomalaiset juhlapäivät: valitse nimi

Peli sisältää 18 näyttöä tietokilpailukysymyksillä - juonikuvaa käyttämällä sinun on nimettävä oikein 18 suomalaista juhlapäivää. Vastausten tuloksen laskee sisäänrakennettu laskuri, kokonaistulos näkyy välittömästi jokaisella näytöllä. Lopputulos on merkitty viimeiseen näyttöön. Suomalaiset juhlapäivät Välitse nimi -peli on suunnattu huomion kiinnittämiseen, sanaston laajentamiseen, loogisen ajattelun kehittämiseen, peli auttaa muistamaan uutta tietoa. Se esittelee myös suomalaisen kulttuurin elementtejä esittelemällä 18 suurta suomalaista juhlapäivää.  Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Tunnetut suomalaiset: Tietokilpailu

Peli sisältää 17 näyttöä tietokilpailukysymyksillä. Vastausten tuloksen laskee sisäänrakennettu laskuri, kokonaistulos näkyy välittömästi jokaisella näytöllä. Tämä tietokilpailu esittelee tunnettuja suomalaisia kiinnostavien kysymysten kautta. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota, laajentaa sanastoa ja auttaa muistamaan uutta tietoa. Se kannustaa myös itse tutustumaan Suomen historiaan ja kulttuuriin.

Suomi: luonto ja ihminen. Tietokilpailu

Peli sisältää 10 näyttöä tietokilpailukysymyksillä. Vastausten tuloksen laskee sisäänrakennettu laskuri, kokonaistulos näkyy välittömästi jokaisella näytöllä. Tässä pelissä opit tuntemaan oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet, joita on jokaisella ihmisellä Suomen luonnossa. Suomessa, toisin kuin muissa maissa, jokaisen ihmisen oikeudet luontoon ovat hyvin laajat. Pelissä jokaiselle kuvalle on kysymys, johon vastaamalla oppilaat oppivat ajattelemaan loogisesti ja löytämään oikean vastauksen. Pelaamalla oppilaat kehittävät visuaalista muistia, oppivat olemaan tarkkaavaisia ja keskittymään. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Harri Kallion piirroksia.

Matkustamme ympäri Suomea: Tietokilpailu

Peli sisältää 17 näyttöä tietokilpailukysymyksillä. Vastausten tuloksen laskee sisäänrakennettu laskuri, kokonaistulos näkyy välittömästi jokaisella näytöllä. Tämä peli vie matkalle Suomen halki kysymysten ja vastausten avulla. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota, laajentaa sanastoa, kehittää loogista ajattelua, edistää ulkoa muistamista. Se esittelee myös suomalaisen kulttuurin elementtejä 17 suomalaisen kaupungin nähtävyyksien kautta. .  Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Harri Kallion piirroksia.

Nähtävyydet: Tietokilpailu

Peli sisältää 17 näyttöä tietokilpailukysymyksillä. Vastausten tuloksen laskee sisäänrakennettu laskuri, kokonaistulos näkyy välittömästi jokaisella näytöllä. Nähtävyydet: Tietokilpailu -peli on tarkoitettu oppimaan keskittyä, laajentamaan sanastoa, kehittämään loogista ajattelua, edistämään ulkoa muistamista. Se esittelee myös venäläisen kulttuurin elementtejä Moskovan ja Pietarin kaupunkien nähtävyyksien kautta. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Kuka missäkin asuu? Muodosta lause

Peli sisältää 20 näyttöä, joissa on tehtäviä lauseiden rakentamiseen tietyille juonikuville sanoista, jotka sijaitsevat pelikentällä ja jotka on siirrettävä oikein tyhjiin suorakulmioihin vedä-toiminnolla. Pelissä on piilotettu laskuri, joka laskee tuloksen. Pelaaja saa selville tuloksensa viimeisellä näytöllä. Kuka missäkin asuu? –peli opettaa rakentamaan yksinkertaisia lauseita annetuista sanoista oikeassa järjestyksessä. Värikkään kuvituksen ansiosta se motivoi suorittamaan tehtäviä ja tekee oppimisprosessista mielenkiintoisemman. Pelin tavoitteena on keskittää huomiota, kehittää puhetta, laajentaa sanavarastoa laajentamalla näköpiiriää ja mielikuvaa ympäröivästä maailmasta, kykyä rakentaa loogisia yhteyksiä. Peli auttaa oppimaan laatimaan tarkoitukseen sopivista sanoista lauseita ja kertomaan lyhyesti tekstejä omin sanoin.  Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Kuka missäkin asuu? Kirjoita näppäimistöllä

Pelillä on toinen vaikeustaso. Peli sisältää 20 näyttöä, joissa on tehtäviä lauseiden rakentamiseen tietyille juonikuville kirjaimista, jotka on siirrettävä oikein tyhjiin ruutuihin peliin sisäänrakennetulla venäjän- ja suomenkielisellä näppäimistöllä. Pelissä on piilotettu laskuri, joka laskee tuloksen. Pelaaja saa selville tuloksensa viimeisellä näytöllä. Peli opettaa muodostamaan lauseita oikein kirjaimista. Peli on jaettu yksittäisiin lyhyisiin lauseisiin, jotka on helppo muistaa värikkäiden kuvien ansiosta. Peli on tarkoitettu visuaalisen muistin, keskittymiskyvyn, puheenkehityksen harjoittamiseen, edistää ulkoa muistamista ja auttaa oppimaan kertomaan lyhyitä tekstejä omin sanoin. Lisäksi peli Kuka missäkin asuu? Kirjoita näppäimistöllä laajentaa näköpiiriää ja kehittää kognitiivista kiinnostusta.  Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Vuodenajat: Muodosta lause

Vuodenajat-peli sisältää 16 näyttöä, joissa on tehtäviä lauseiden rakentamiseen tiettyjen juonikuvien perusteella pelikentällä sijaitsevista sanoista, jotka on siirrettävä oikein tyhjiin suorakulmioihin vedä -toiminnon avulla. Pelissä on piilotettu laskuri, joka laskee tuloksen. Pelaaja saa selville tuloksensa viimeisellä näytöllä. Vuodenajat-peli opettaa muodostamaan yksinkertaisia lauseita annetuista sanoista oikeassa järjestyksessä. Pelin tavoitteena on keskittää huomiota, kehittää puhetta, laajentaa sanavarastoa laajentamalla näköpiiriä ja mielikuvaa ympäröivästä maailmasta, kykyä rakentaa loogisia yhteyksiä. Peli auttaa oppimaan lauseiden rakentamista annetuista sanoista ja kertomaan lyhyesti tekstejä omin sanoin. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Vuodenajat: Kirjoita näppäimistöllä

Pelissä on toinen vaikeustaso. Peli sisältää 16 näyttöä, joissa on tehtäviä lauseiden rakentamiseen tietyille juonikuville kirjaimista, jotka on siirrettävä oikein tyhjiin ruutuihin peliin sisäänrakennetulla näppäimistöllä venäjäksi ja suomeksi. Pelissä on myös piilotettu laskuri, joka laskee tuloksen. Pelaaja saa selville tuloksensa viimeisellä näytöllä. Peli opettaa muodostamaan oikein lauseita kirjaimista. Peli on jaettu yksittäisiin lyhyisiin lauseisiin, jotka on helppo muistaa värikkäiden kuvien ansiosta. Peli on tarkoitettu visuaalisen muistin, keskittymiskyvyn, puheenkehityksen harjoittamiseen, edistää ulkoa muistamista ja auttaa oppimaan kertomaan lyhyitä tekstejä omin sanoin. Lisäksi peli Vuodenajat 2 kirkkaiden kuvien avulla näyttää, kuinka voi viettää aktiivisesti aikaa ulkona eri vuodenaikoina. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Kokoa sana 1

Peli sisältää 15 näyttöä, joissa on tehtäviä sanojen rakentamiseksi kirjaimista tietyille juonikuville. Kirjaimet on siirrettävä oikein tyhjiin ruutuihin vedä-toiminnolla. Kokoa sana 1 -peli opettaa kuinka muodostaa sanoja oikein kirjaimista. Pelin hauska kuvitus innostaa sanojen oppimiseen ja ulkoa muistamiseen. Pelin tarkoituksena on laajentaa sanavarastoa, huomion keskittymistä, edistää muistamista ja kehittää hienomotorisia taitoja. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Alexandra Sholokhovan ja Nina Gedevskajan piirroksia.

Kokoa sana 2

Peli sisältää 15 näyttöä, joissa on tehtäviä sanojen rakentamiseksi kirjaimista tietyille juonikuville. Kirjaimet on siirrettävä oikein tyhjiin ruutuihin vedä-toiminnolla. Peliä monimutkaistaa lisäkirjaimien lisääminen, joita sana ei sisällä. Kokoa sana 2 -peli opettaa sanojen muodostamista oikein kirjaimista, ja sillä on toinen vaikeusaste. Pelin hauska kuvitus innostaa sanojen oppimiseen ja ulkoa muistamiseen. Pelin tarkoituksena on laajentaa sanavarastoa, huomion keskittymistä, edistää muistamista ja kehittää hienomotorisia taitoja. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilijoiden Alexandra Sholokhovan ja Nina Gedevskajan piirroksia.

Lausejuna

Peli sisältää 5 näyttöä, joissa on tehtäviä lauseiden rakentamiseen ruudulla annettujen sanojen mukaan, jotka sijaitsevat «junavaunuissa». Lausejuna -peli opettaa rakentamaan yksinkertaisia lauseita annetuista sanoista oikeassa järjestyksessä. Jos lause on laadittu oikein, näytölle tulee värikäs kuva, joka kertoo lauseen sisällöstä. Siten peli mahdollistaa lauseen laatimisen lisäksi myös sen sisällön visuaalisen näkemisen kuvan kautta. Se auttaa kehittämään mielikuvitusta ja tekemään oppimisprosessista mielenkiintoisemman. Pelin tavoitteena on keskittää huomiota, kehittää puhetta, laajentaa sanavarastoa laajentamalla näköpiiriä ja mielikuvitusta ympäröivästä maailmasta, kykyä rakentaa loogisia yhteyksiä. Peli auttaa oppimaan muodostamaan tarkoitukseen sopivista sanoista lauseita ja kertomaan lyhyesti. tekstejä omin sanoin. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Venäläinen kansankulttuuri

Peli «Venäläinen kansankulttuuri» tutustuttaa lapsia venäläisen kulttuurin elementteihin perinteisten vaatteiden, kansansoittimien ja venäläisen keittiön kautta. Lapsia pyydetään kirjoittamaan näppäimistöllä sanat kuvan sisällöstä. Vaikeuksien sattuessa voi käyttää «Tähti» -vihjettä. Hymiöiden muodossa oleva laskuri tallentaa oikeat ja virheelliset vastaukset ja kannustaa pelaajia pyrkimään voittoon. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota ja laajentaa sanastoa tutustumalla venäläisen kulttuurin elementteihin. Peli on suunniteltu ala- ja yläkouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Kultaisen renkaan kaupunkeja: Tietokilpailu

Peli «Kultaisen renkaan kaupunkeja: Tietokilpailu» esittää lapsille historiallisia faktoja Kultaisen renkaan jokaisesta kahdeksasta kaupungista sekä sisältää mielenkiintoisia tietokilpailun kysymyksiä - kaksi kysymystä kaupunkia kohden. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota, laajentaa sanastoa ja edistää muistamista. Laskuri, joka tallentaa oikeat ja virheelliset vastaukset, kannustaa pelaajia pyrkimään voittoon. Pelissä lapset tutustuvat venäläisen kulttuurin elementteihin Kultaisen renkaan kaupunkien nähtävyyksien kautta. Peli on suunniteltu yläkouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Leikimme ammatteja

Peli «Leikimme ammatteja» esittää lapsille substantiiveja, joita käytetään tutustuttaessa eri ammattien sisältöön. Pelissä on valittava oikea substantiivi - ammatin nimi, joka sopii kuvan sisältöön. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota, kehittää puhetta, kartuttaa sanastoa laajentamalla lapsen näköpiiriä ja käsitystä ympäröivästä maailmasta. Peli tutustuttaa lapsia ammattien maailmaan ja aikuisten työhön värikkäiden kuvien avulla. Peli on suunniteltu alakouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Muodosta sana 1: Mitä eläimiä Venäjällä elää 1

Peli «Kokoa sana 1: Mitä eläimiä Venäjällä elää 1» tutustuttaa lapset Venäjän eläinmaailmaan ja opettaa heitä muodostamaan sanat kirjaimista oikein. Pelin hauska ja värikäs kuvitus innostaa lapsia oppimaan ja muistamaan sanoja. Pelin tarkoituksena on laajentaa sanastoa, keskittää huomiota, edistää muistamista, kehittää hienomotoriikkaa. Peli on suunniteltu alakouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Leikimme ammatteja: Verbit

Peli «Leikimme ammatteja: Verbit» esittää lapsille verbejä, joita käytetään tutustuttaessa eri ammattien sisältöön. Pelissä on valittava oikea verbi, joka sopii kuvan sisältöön. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota, kehittää puhetta, kartuttaa sanastoa laajentamalla lapsen näköpiiriä ja käsitystä ympäröivästä maailmasta. Peli tutustuttaa lapsia ammattien maailmaan ja aikuisten työhön värikkäiden kuvien avulla. Peli on suunniteltu alakouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Muodosta sana 1: Mitä eläimiä Venäjällä elää 2

Peli «Kokoa sana 1: Mitä eläimiä Venäjällä elää 2» tutustuttaa lapset Venäjän eläinmaailmaan ja opettaa heitä muodostamaan sanat kirjaimista oikein. Pelin hauska ja värikäs kuvitus innostaa lapsia oppimaan ja muistamaan sanoja. Pelin tarkoituksena on laajentaa sanastoa, keskittää huomiota, edistää muistamista, kehittää hienomotoriikkaa. Peli on suunniteltu alakouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Leikimme ammatteja: Muodosta lause

Peli «Leikimme ammatteja: Muodosta lause» opettaa lapsia muodostamaan yksinkertaisia ​​lauseita annetuista sanoista oikeassa järjestyksessä. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota, kehittää puhetta, kartuttaa sanastoa laajentamalla lapsen näköpiiriä ja käsitystä ympäröivästä maailmasta. Peli tutustuttaa lapsia ammattien maailmaan ja aikuisten työhön värikkäiden kuvien avulla. Se myös kehittää kykyä rakentaa loogisia yhteyksiä, auttaa oppimaan lauseiden muodostamista tarkoituksenmukaisista sanoista. Peli on suunniteltu ala- ja yläkouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Muodosta sana 2: Mitä eläimiä Venäjällä elää 3

Peli «Kokoa sana 2: Mitä eläimiä Venäjällä elää 3» tutustuttaa lapset Venäjän eläinmaailmaan ja opettaa heitä muodostamaan sanat kirjaimista oikein. Pelin vaikeusaste on kaksi: ehdotettujen kirjainten joukossa on ylimääräisiä, jotka pelaajan on nähtävä ja suljettava pois. Pelin hauska ja värikäs kuvitus innostaa lapsia oppimaan ja muistamaan sanoja. Pelin tarkoituksena on laajentaa sanastoa, keskittää huomiota, edistää muistamista, kehittää hienomotoriikkaa. Peli on suunniteltu alakouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Leikimme ammatteja: Lausejuna

Peli «Leikimme ammatteja: Lausejuna» opettaa lapsia muodostamaan yksinkertaisia lauseita annetuista sanoista oikeassa järjestyksessä. Jos lause laaditaan oikein, ruudulle ilmestyy värikäs kuva lauseen sisällöstä. Näin ollen lapsilla on mahdollisuus lauseen muodostamisen lisäksi myös nähdä visuaalisesti sen sisältö kuvan kautta. Se auttaa kehittämään mielikuvitusta ja tekemään oppimisesta mielenkiintoisempaa. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota, kehittää puhetta, kartuttaa sanastoa laajentamalla lapsen näköpiiriä ja käsitystä ympäröivästä maailmasta. Se myös kehittää kykyä rakentaa loogisia yhteyksiä, auttaa oppimaan lauseiden muodostamista tarkoituksenmukaisista sanoista. Peli on suunniteltu ala- ja yläkouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Muodosta sana 2: Mitä eläimiä Venäjällä elää 4

Peli «Kokoa sana 2: Mitä eläimiä Venäjällä elää 4» tutustuttaa lapset Venäjän eläinmaailmaan ja opettaa heitä muodostamaan sanat kirjaimista oikein. Pelin vaikeusaste on kaksi: ehdotettujen kirjainten joukossa on ylimääräisiä, jotka pelaajan on nähtävä ja suljettava pois. Pelin hauska ja värikäs kuvitus innostaa lapsia oppimaan ja muistamaan sanoja. Pelin tarkoituksena on laajentaa sanastoa, keskittää huomiota, edistää muistamista, kehittää hienomotoriikkaa. Peli on suunniteltu alakouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Leikimme ammatteja: kysymykset

Peli «Leikimme ammatteja: Kuka olen? Missä työskentelen? Mitä teen? » opettaa lapsia vastaamaan oikein kuvien sisältöä koskeviin kysymyksiin. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota, luoda loogisia yhteyksiä, kehittää puhetta, kartuttaa sanastoa laajentamalla lapsen näköpiiriä ja käsitystä ympäröivästä maailmasta. Peli tutustuttaa lapsia ammattien maailmaan ja aikuisten työhön värikkäiden kuvien avulla ja opettaa valitsemaan oikean vastauksen ehdotetuista vaihtoehdoista. Peli on suunniteltu ala- ja yläkouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Mitä Venäjällä kasvaa: Kirjoita näppäimistöllä

Peli «Mitä Venäjällä kasvaa» ei vain tutustuta lapsia Venäjällä kasvavien marjojen, kukkien, sienien ja vihannesten nimiin, vaan myös kehottaa pelaajia kirjoittamaan itse niiden nimet näppäimistöllä. Hymiöiden muodossa oleva laskuri tallentaa oikeat ja virheelliset vastaukset ja kannustaa pelaajia pyrkimään voittoon. Pelin tarkoituksena on keskittää huomiota ja kartuttaa sanastoa laajentamalla lapsen näköpiiriä ja käsitystä ympäröivästä maailmasta. Peli on suunniteltu alakouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijan Nina Gedevskayan piirroksia.

Arvaa sana: Kirjoita näppäimistöllä

Peli «Arvaa sana» auttaa lapsia harjoittelemaan muistiaan ja värikkäiden kuvien avulla inspiroi heitä oppimaan ja muistamaan eri sanoja. Peli auttaa myös oppimaan uusia sanoja ja täydentämään siten sanastoa. Lapsia pyydetään kirjoittamaan näppäimistöllä kuvan sisältöä vastaavat sanat. Vaikeuksien sattuessa voi käyttää «Tähti» -vihjettä. Hymiöiden muodossa oleva laskuri tallentaa oikeat ja virheelliset vastaukset ja kannustaa pelaajia pyrkimään voittoon. Peli on suunniteltu ala- ja yläkouluikäisille. Pelissä on käytetty lastenhankkeen taiteilijoiden Nina Gedevskayan, Alexandra Sholokhovan ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Mitä eläimiä Venäjällä elää

Pelin aikana lapset tutustuvat venäläisiin aakkosiin ja oppivat Venäjällä elävien eläinten, lintujen ja hyönteisten nimiä. Peli edistää sanaston laajenemista. Peli on suunnattu päiväkoti-ikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Mitä Venäjällä kasvaa

Pelin aikana lapset tutustuvat venäläisiin aakkosiin ja Venäjän kasvien maailmaan. Venäjällä kasvavien kukkien, marjojen, vihannesten, sienien nimet tulevat lapsille tutuiksi. Peli edistää sanaston laajenemista. Peli on suunnattu päiväkoti-ikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Nina Gedevskayan ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Venäläiset sadut: Tietovisa

Pelissä lapsille esitellään venäläisten satujen hahmoja ja pyydetään vastaamaan kuvien sisältöä koskeviin kysymyksiin. Peli herättää kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin satujen sankarien kautta. Peli on suunnattu päiväkoti- ja ala-asteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Masha kylässä

Pelissä lapset oppivat laatimaan esittelevää tarinaa juonikuvien sarjan aiheesta «Talonpoikaistyttö Mashan päivä 1800-luvulla». Peli keskittyy tapahtumien järjestykseen sekä esittelee Venäjän kulttuurin elementtejä talonpoikaistyttö Mashan kautta. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Verbit: Masha kylässä

Pelissä lapset tutustuvat venäjän kielen verbeihin sekä venäläisen kulttuurin elementteihin Masha-tytön päivittäisten tehtävien kautta. Masha asuu 1800-luvun venäläisessä kylässä. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Opitaan verbejä venäläisten satujen sankarien kanssa

Pelissä lapset tutustuvat venäjän kielen yksinkertaisiin verbeihin ja oppivat käyttämään niitä. Peli herättää kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin venäläisten satujen sankarien kautta. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Venäjän eeppiset sankarit

Pelissä lapset tutustuvat sanaluokkiin «Venäjän eppisten runojen (bylinojen) sankarit» — aiheisten juonikuvien avulla. Samanaikaisesti peli herättää kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin venäläisten sankarien (bogatyrien) — Venäjän Maan puolustajien kautta. Pelin aikana lapset oppivat paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita jokaisesta pelin sankarista. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Venäläiset juhlat

Pelissä lapset tutustuvat sanaluokkiin «Venäläiset juhlat»-aiheisten juonikuvien avulla. Samanaikaisesti peli herättää kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin venäläisiä juhlia koskevan materiaalin avulla. Peli on suunnattu ala- ja yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Mielenkiintoista tietoa Venäjän kirkoista

Pelissä lapset tutustuvat Venäjän ortodoksiseen kulttuuriin. Pelin aikana lapset oppivat paljon uutta ja mielenkiintoista Venäjän kirkoista temaattisen tietokilpailun avulla. Peli on suunnattu yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Venäjän kaupunkien vaakunat

Pelissä lapset oppivat tunnistamaan Venäjän kaupunkien vaakunoita, hankkivat lisätietoja ja tutustuvat samalla Venäjän kaupunkien nimiin: sekä tuttuihin että tuntemattomiin. Peli on suunnattu yläasteikäisille lapsille. Pelissä on käytetty lastenprojektin taiteilija Harri Kallion ja Elena Krushelnitskayan piirroksia.

Odenwall Anette Marina (Suomi)

Hämäläinen Harri Sakari (Suomi)

Laakkonen Anssi Mikael (Suomi)

Valter Doul (Jyväskylä, Suomi)

Nikulin Leonid (Pietari, Venäjä) / Никулин Леонид Валерьевич (г. С.Петербург, Россия), 2014

Rastorgueva Tatiana (Suomi) / Расторгуева Татьяна (Финляндия), 2015

Kopylova Ekaterina(Suomi)/ Копылова Екатерина (Финляндия), 2016

Kopylov Igor (Pietari, Venäjä) / Копылов Игорь(г. С.Петербург, Россия ), 2016