2017 |  2016 |  2015 |  2014
2013 |  2012 |  2011 | 


№ 4 (21)


№ 3 (20)


№ 2 (19)


№ 1 (18)

№ 3 ( 20 ) 2016Euroopan venäjänkielisen väestön diaspora venäjänkielisen median silmin

Venäjänkielisen median silmin.

13.–14.10. Helsingissä pidettiin kansainvälinen ”Euroopan venäjänkielisten yhteisöjen pirstoutunut mediaympäristö vuonna 2016” -konferenssi. Avoimessa konferenssissa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja korosti tällaisen tapaamisen ja keskustelun tärkeyttä yhteiskunnassa. Saliin oli kokoontunut kuuluisia median edustajia Lontoosta, Saksasta, Ranskasta, Suomesta sekä tutkijoita, kansalaisjärjestöjen edustajia ja muita kiinnostuneita. Kahden päivän aikana osanottajat saivat tutustua suureen määrään asioita, jotka koskettivat venäjänkielistä diasporaa sekä venäjänkielistä mediaa Euroopassa, niin painettuna kuin nettiversioina.

Saimme paljon mielenkiintoista tietoa, joka kosketti venäjänkielistä Euroopassa julkaistavaa mediaa. Venäjänkielisellä diasporalla on eri maissa omat kansalliset erikoisuutensa, mutta siinä on myös paljon kaikille venäjänkielisille luontaisia yhteisiä ominaisuuksia. Luentojen välisillä tauoilla keskusteltiin, jolloin kysymyksiä pystyi esittämään luennoitsijoille ja vaihtamaan ajatuksia.

Venäjänkielisen median silmin.

Jokainen konferenssissa pidetty alustus oli omalla tavallaan mielenkiintoinen ja sisällyksellinen ja valotti nykyaikaan liittyviä ajankohtaisia aiheita eri kanteilta.

Meille, jotka asumme Suomessa, Olga Davydova-Minguetin (Itä-Suomen yliopisto) alustus ”Suomalais-venäläinen media ylikansallistumisen ja diasporan välillä” oli erityisen mielenkiintoinen. Siinä kerrottiin paikallisten venäjänkielisten suhtautumisesta erilaisiin medioihin, lähteisiin ja tiedonsaamisen tottumuksista. Luennoitsija kiinnitti huomiota siihen, että media meidän aikanamme on ylikansallistunut eikä ole riippuvainen, internetin ja satelliittitelevision ansiosta, valtiollisista rajoista.

Olga Davydova-Minguet on nimetty vuonna 2016 Vuoden tieteentekijäksi. Hän tutkii maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta ja yhteyksiä Venäjään. Nimitys oli tulos hänen tekemästään tutkimustyöstään sekä kansalaistoiminnasta, ja hänen tietonsa ja taitonsa ovat auttaneet parantamaan monien ulkomaalaisten asemaa Suomessa.

Venäjänkielisen median silmin.

Luennoitsijat kiinnittivät erityistä huomiota yhä laajemmin leviäviin nettimedian tuotoksiin, sekä ongelmiin, joita siitä aiheutuu. Esimerkiksi, tiedon luotettavuus, ”trollit” jne. Yksi journalistiikan päätehtävistä on myös akuuteista nykyaikaa koskevista asioista tiedottaminen, ja tässä konferenssissa kaikista kysymyksistä, mukaan lukien akuuteista ja ”kipeistä” kysymyksistä, keskusteltiin avoimesti ja kuultiin erilaisia mielipiteitä.

Tieteelliset tutkimukset ovat todella hyödyllisiä ja kiinnostavia, mutta ne perustuvat viime kädessä todellisiin elämässä tapahtuviin asioihin. Siksi, minun mielestäni, vastaavanlaisissa konferensseissa tulisi olla paneelikeskusteluita kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa, jotka tekevät töitä suoraan ihmisten kanssa ja ovat hankkineet runsaasti kokemusta ja tietoja, ja haluavat myös tulla kuulluiksi.

Illalla Helsingin kaupunginjohtaja oli järjestänyt vastaanoton tämän kansainvälisen tapahtuman osanottajille. Vastaanotolla me pystyimme tutustumaan paremmin ja keskustelemaan epävirallisessa ympäristössä.

Venäjänkielisen median silmin.

Suuret kiitokset Cultura Säätiölle erinomaisista konferenssijärjestelyistä. Toivomme vastaavanlaisten tapaamisten jatkuvan!

Seuraavilta sivuilta voi katsoa tarkempia tietoja tästä konferenssista sekä tutustua videomateriaaliin:

www.facebook.com/cultura.saatio/?fref=ts


Teksti: Svetlana Ranta,
Mosaiikki-Etelä-Karjalan toimittaja-koordinaattori,
Venäläisen kulttuuriseura Liiran puheenjohtaja ja
FARO:n varapuheenjohtaja

Kuvat: Irina Senkina
Suomennos: Maria Lepistö

Siirry ylös