Mosaiikki

№ 1 ( 29 ) 2017

Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumi:

Saavutettavuus 3.0


Kulttuurin yhdenvertaisuus: Saavutettavuus 3.0 -foorumi järjestettiin Helsingissä 2.–4.11.2016. Tapahtuman pääteemana oli uudet luovat teknologiat taide- ja kulttuurikentällä sekä niiden mahdollisuudet edistää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Foorumin ensimmäisenä päivänä järjestettiin paljon erilaisia työpajoja, jonne osallistujat pystyivät ilmoittautumaan ennakkoon omien kiinnostusten mukaan. Esimerkiksi Kaikki soittaa! -työpaja Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa oli sellainen, jossa jokainen sai kokeilla instrumenteilla soittamista erityisten pedagogisten sovellusten avulla. Lisäksi Objects of Curiosity: Saavutettavuus näyttelyissä -työpajassa Helsingin taidemuseossa pystyi arvioimaan työkaluja, jotka oli kehitetty kävijöille, joilla on kognitiivisia tai aistivammoja, jotta he voisivat saada täysvaltaisia museoelämyksiä.

Seminaaripäivä eli foorumin virallinen osuus järjestettiin Helsingissä Mediakeskus Lumessa 3.11. Seminaarin avauksen ja järjestäjien alkusanojen jälkeen esitettiin edellisen päivän työpajojen tulokset. Sen jälkeen osallistujat jakautuivat pyöreisiin pöytiin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista liittyen kulttuurin saavutettavuuteen. Tässä muutamia aiheista: Kuuluuko kulttuurin saavutettavuus myös sähköherkille?, Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen kulttuuriympäristöissä ja Digitalisaatio kärkihankkeena ja kulttuurin saavutettavuus. Lounaan jälkeinen seminaaripäivän toinen osuus oli pyhitetty kulttuuri- ja koulutusorganisaatioiden case-esittelyille. Riitta Vivolin-Karén kertoi elektronisen viittomakielisen kirjaston avaamisesta vuonna 2014. Kirjasto kerää ja julkaisee videomateriaalia viittomakielellä, jotka ovat avoimia kaikille. Javier Jiménez Dorado esitteli espanjalaisen projektin Teatro Accesible, joka pyrkii tuomaan kulttuuria niitä henkilöitä lähemmäs, joilla on aisti- tai kehitysvammoja. Keinoina ovat tekstitys, kuvailutulkkaus, induktiojärjestelmät, viittomakieli ja muut palvelut, jotka järjestetään STARTIT-teknologian avulla (www.teatroaccesible.com).

Kolmas ja viimeinen päivä vietettiin vieraillen erilaisissa kulttuuri- ja koulutusorganisaatioissa. Osallistujat pystyivät ilmoittautumaan tutustumiskäynnille Helsingin keskustakirjastoon, Aalto-yliopiston kandidaattikeskukseen sekä seminaareihin, jotka järjestivät Helsingin Seniorisäätiö ja Suomen kuurosokeat ry. Vieraillessani Aalto-yliopiston kandidaattikeskuksessa törmäsin siihen, miten järkevästi kaikki oli järjestetty invalideille, kuinka fiksusti on käytetty arkkitehtonista tilaa ja kuinka paljon kiinnitetään huomiota ylipäänsä esteettömyyteen. Esimerkiksi pyörätuolinkäyttäjien pääsy auditorion lavalle järjestettiin rakentamalla erillinen käytävä, joka yhdisti lavan eteisaulaan. Käytävän rakentaminen vaati tunnelin tekemistä luonnonkiven läpi. Kandidaattikeskuksen opaskierroksen jälkeen meidät kutsuttiin Aalto yliopiston uuden oppimiskeskuksen avajaisiin.

Kulttuurin yhdenvertaisuus 2016 -foorumin ohjelma oli erittäin rikas ja monipuolinen (koko ohjelmaan voi tutustua täällä www.kulttuuriakaikille.fi/kulttuurinyhdenvertaisuus-foorumi). Foorumin pääkielet olivat suomi ja englanti, joihinkin keskusteluihin oli mahdollista osallistua ruotsiksi. Sen lisäksi yksi esitys pidettiin suomen viittomakielellä. Seminaaripäivän ohjelma lähetettiin suorana verkkolähetyksenä ja foorumin jälkeen tallenteet ovat katsottavissa videopalvelu YouTubessa (www.youtube.com/playlist?list=PL9C6Iv-8QcuuI4ikoUHgJBSh91aJDHt3e).


Ennen foorumia tehdyssä kyselyssä nousi monesti esiin huoli siitä, että jokainen foorumiin osallistuja tuntisi olonsa mukavaksi ja ajatus siitä, että me kaikki olemme erilaisia ja meidän pitäisi olla avarakatseisempia toisiaan kohtaan. Tästä johtuen tervehdyskirjeessä pyydettiin olla käyttämättä liian voimakkaita tuoksuja foorumin aikana, jotta otettaisiin huomioon allergiset ja hajuille herkistyneet ihmiset.

Foorumin järjesti Kulttuuria kaikille -palvelu yhteistyössä tulkkauspalvelu Evantian, Aalto-yliopiston (Media Factory), Helsingin Seniorisäätiön, Tiedekeskus Heurekan, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n, SAMS:in (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf), Tanssin talo ry:n, Suomen elokuvasäätiön ja muiden organisaatioiden kanssa. Foorumin on osittain rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto sekä William Thurings stiftelse -säätiö.


Lisää tietoa: www.kulttuuriakaikille.fi
www.facebook.com/forumofequality

Teksti ja kuvat: Gjulnara Chinakaeva
Kulttuuriuutiset
Helsinki, Suomi

Suomennos: Seliina Tiainen

Siirry ylös